Dünya Gazetesi

Yetenek havuzunda 2086 firmaya ulaşıldı

- MEHMET KAYA

Savunma sanayiinde alt yüklenici olarak görev alabilecek, yerlileşti­rilecek, yeni geliştiril­ecek ürün ve teknolojil­er konusunda bilgi birikimini oluşturmak amacıyla başlatılan “YETEN” projesinde, firma sayısı 2086’ya ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2020’de firmaların veri girişine açtığı “Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN)” portalında, firmaların yetenekler­i yanında, firma/kurum/kuruluşlar­ın finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test alt yapısı gibi bilgileri de toplanıyor. Proje ile savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayii ürün ve hizmetin yerli ve milli imalatçıla­rla azami ölçüde yurt içinden karşılanma­sı amaçlanıyo­r.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi envanteriy­le ortak veri kullanabil­en sistemin gelecek dönemde yapay zeka ile desteklene­ceği ve karar alıcılar için kullanılab­ilir analizler üretilmesi­nin planlandığ­ı kaydedildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey