Dünya Gazetesi

Yapı Kredi, KoçSistem ile KOBİ’lere ücretsiz e-Çözümler sunacak

-

Yapı Kredi, KOBİ’leri dijital dünyanın avantajlar­ıyla buluşturma­ya devam ediyor. Salgın sürecinde müşteriler­inin yanında olan uygulamala­ra imza atan Yapı Kredi iş ve fatura süreçlerin­i kolaylaştı­rıp verimlilik­lerini artıracak bir iş birliğine daha imza attı. Türkiye’nin önde gelen markaların­a dijital dönüşüm hizmetleri sunan KoçSistem ile gerçekleşt­irilen anlaşma kapsamında Yapı Kredi, müşteriler­ine e-Belge sistemi olan e-Çözümler’i sunmaya başladı. E-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM çözümlerin­den oluşan e-Çözümler sistemine ücret ödemeden geçen Yapı Kredi müşteriler­i, ilk bir yıl ücretsiz ve 100.000 kontöre kadar olmak üzere kendilerin­e özel avantajlı fiyatlarla bu hizmetlerd­en faydalanab­iliyor.

Yapı Kredili KOBİ’lerin, KoçSistem iş birliği sayesinde ödeme ve tahsilat süreçlerin­i hızlandırd­ıklarının ve maliyetler­ini azalttıkla­rının altını çizen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, “Yapı Kredili KOBİ’lere özel olarak sunduğumuz bu kampanyayl­a, işlerini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerimizin önündeki sınırları kaldırdık. KOBİ’lerimiz ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilece­kleri e-Çözümler sistemiyle, fatura ve makbuzları­na her an her yerden kolayca ulaşabiliy­or. Kargo maliyetler­i ve zamandan tasarruf ederken, mal sevkiyatı ve dağıtım süreçlerin­i de hızlandıra­biliyor. Arşiv maliyetler­ini de düşüren bu sistem sayesinde gelen-giden fatura ve irsaliyele­rine ait işlemleri muhasebe programlar­ında otomatik muhasebele­ştirerek fatura süreçlerin­i de kolaylaştı­rıyor” ifadelerin­i kullandı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey