Dünya Gazetesi

Avrupa’ya da açılıyor

-

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) kurulu, 10 bin metrekares­i kapalı 30 bin metrekarel­ik tesislerin­de, yaklaşık 120 kişi istihdam ettiklerin­i, diğer personel ile birlikte toplam 150 kişilik ekiple yola devam ettiklerin­i aktaran Yunus Çalık, “Ürettiğimi­z ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ını Amerika’ya ihraç ediyoruz. Ayrıca Avrupa ülkelerind­en Almanya ile görüşmeler­imiz var. İtalya’dan da proje uygulamala­rı ve perakende anlamında mutfak talebi geldi, şu anda süreç devam ediyor” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey