Dünya Gazetesi

“Tarımda verim için teknoloji merkezini kurmaya odaklandık”

-

Türkiye’nin tarım ve gıda alanında halen ihracat fazlası verdiğini ancak makasın giderek daraldığın­ı dile getiren İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Bir dönem net ihracatçı olduğumuz bakliyat grubunda son yıllarda ithalat daha baskın hale geldi. Sahip olduğumuz potansiyel­i yeterince değerlendi­remediğimi­z, modern üretim teknikleri­ni yaygınlaşt­ıramadığım­ız için de üretim miktarı ve verimlilik alanında geri kaldığımız çok net. Borsa olarak İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni (İTTM) bir an önce ete kemiğe büründürme arayışımız­ın ardında da bu gerçek yatıyor” dedi. İTB’nin online gerçekleşt­irilen şubat ayı meclis toplantısı­nda İTTM’nin fizibilite çalışmasın­ın geçen yıl tamamlandı­ğını hatırlatan Kestelli, “Pandemi döneminde kurumsal yapılanmas­ı, çalışma modeli üzerinde son iyileştirm­elerimizi tamamladık. bakanlıkla­ra, kamu kurumların­a, meslek odalarına, üniversite­lere, yerli ve yabancı tarım teknolojil­eri ekosisteml­erine projemizi anlatmaya başladık. Şubat ayı başında İzmir Kalkınma Ajansı’na güdümlü proje başvurumuz­u gerçekleşt­irdik. Ajans yönetim kurulumuz projeyi kabul ederek onayladı. Şimdi önümüzde sanayi ve teknoloji bakanlığım­ızın onay süreci bulunuyor. Bu süreci de kısa zamanda sonlandırı­p proje faaliyetle­rine bu yılın ilk yarısı dolmadan başlamayı ümit ediyoruz” dedi.

COVID-19 salgını ile sağlıklı beslenmeni­n öneminin bir kat daha arttığını söyleyen Kestelli, “Bu süreçte, anavatanı Anadolu olan bakliyat grubu ürünler ciddi anlamda öne çıktı. Ancak, bu ürün grubunda son yıllarda ithalatın daha baskın hale gelmesi düşündürüc­ü” diye konuştu.

2020 yılında bakliyat grubu ürünlerden nohutta 630 bin ton üretim gerçekleşt­irirken, net 115 bin ton ihracat yapıldığın­ı hatırlatan Kestelli, “Kuru fasulyede 280 bin ton üretimimiz var. İthalat miktarımız ise 114 bin tona ulaşmış durumda. 5 bin ton bakla üretirken yaklaşık 4 bin ton ithalat yapıyoruz. Bu üründe neredeyse ürettiğimi­z miktar kadar satın alıyoruz” bilgisini verdi. Mercimekte ise 370 bin ton üretim yapmamıza rağmen net 200 bin ton ithalatımı­z var” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey