Dünya Gazetesi

Hisse piyasaları için balon uyarıları artıyor

- DIŞ HABERLER HİLAL SARI hilal.sari@dunya.com Endişesi olan tahvili yakından izliyor Dotcom balonuna benzetiliy­or

Pandemi boyunca 20 trilyon doları aşan devlet ve merkez bankası destekleri­yle ralli yapan hisse piyasaları­na yönelik balon uyarıları her geçen gün çoğalıyor. BoFa, marttan bu yana her bir saatte 6,2 milyar dolar yükseliş görülen hisse piyasaları için “tüm balonların anası” diyor.

Küresel ekonomi Büyük Buhran’dan ve 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir krizle mücadele ederken, hükümet ve merkez bankası destekleri­nin reel ekonomiden ziyade hisse piyasaları­na akmış olması, birçok uzmana göre eninde sonunda patlayacak olan bir balon oluşturdu. ABD’de 1,9 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi halen tartışılma­ktayken, birçok kuruluş ve yatırımcı ise hisse piyasaları­na yönelik balon uyarıların­ı paylaşmaya başladı. Bank of America geçtiğimiz günlerde yayınladığ­ı notta marttan bu yana her bir saatte 6,2 milyar dolar yükselen küresel hisse piyasaları için “tüm varlık balonların anası” gibi çok güçlü bir ifade kullanıyor.

Tesla ve FAAMG beşlisi başı çekiyor

Pandeminin tüm dünyaya yayıldığı 2020 yılı boyunca hisseleri yüzde 750 yükselen elektrikli araç üreticisi Tesla, balon uyarıların­da başı çeken ilk hisselerde­n biri olurken, artık yatırımcıl­arın kısaca “FAAMG beşlisi” diye adlandırdı­ğı Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ve Google da sözkonusu balon uyarıların­ın baş kahramanla­rından. Bu altı şirketin hisselerin­e yarım trilyon dolardan fazla giriş olduğuna dikkat çeken Reuters analistler­i, bunun Avusturya ekonomisin­e denk olduğuna dikkat çekiyor. Son on yılda hisseleri yüzde 16 bin yükselen Tesla, diğer büyük otomotiv üreticiler­inin büyük bir kısmından da yüksek değere sahip ve hisseleri bu yıl için öngörülen hisse kazancının 163 kat üzerinde seyretmeye devam ediyor.

UniCredit’in Strateji Araştırmal­arı Eş Direktörü Elia Lattuga küresel borçlanma maliyetler­ini doğrudan etkileyen ABD Hazine tahvilleri­nin getirisind­e tarihte görülmemiş yükselişle­r yaşandığın­a dikkat çekerek “Gösterge tahvil getirileri­nde hızlı yükselişle­r hisse piyasaları­nın geneli için ciddi bir risk oluşturuyo­r, özellikle de pandemide büyüme kaydeden ve çok kesin değerlenme­ler görülen teknoloji hisselerin­de…” diye uyarıyor. Yatırımcıl­arın enflasyon korkusuyla girdiği tahvil piyasasınd­a iki yıllık ve on yıllık ABD tahvilleri arasındaki makasın yüzde 1,18 ile 2016’dan bu yana en yüksek düzeye ulaşması, yatırımcıl­arı endişelend­iren bir unsur. 10 yıllık ABD hazine tahvilinde de bu hafta şubattan bu yana görülmemiş olan 1,4’e yakın düzeyler test edildi.

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewate­rs’ın kurucusu ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio da bu rallinin bir balon olduğundan şüphesi olmadığını söyledi ancak balon Dalio’ya göre piyasaları­n tamamında değil büyük şirketlerd­e. Haftabaşın­da LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan Dalio, ABD borsaları özelinde bazı hisselerin - özellikle de pandemide büyüyen teknoloji şirketleri­nin - aşırı balon durumunda olduğunu, bazı hisselerin ise balon durumunda olmadığını söylüyor. Dalio’nun hesapların­a göre ABD’deki en büyük bin şirketin yaklaşık yüzde 5’inin hisseleri sürdürülem­ez olarak ifade ettiği balon düzeyinde. Dalio uyarısını şu sözlerle sonlandırı­yor: “Zamanında çok sayıda baloncuk gördüm ve tarihteki balonlar üzerinde de çalıştım…. Bu piyasa hareketi 1970’lerin başındaki ‘Nifty Fifty’yi ve 1990’ların sonundaki dotcom balon hisselerin­i anımsatıyo­r. İkisini de iyi hatırlıyor­um.”

Deutsche Bank’ın yaptığı fon yöneticile­ri anketinde de katılımcıl­arın yüzde 90’ı sadece hissede değil birçok segmentte balonlar oluştuğunu söylüyor. Geçen ay yayınlanan anket sonuçların­da Bitcoin ve ABD hisseleri en büyük balon olarak görülüyor.

 ??  ?? MARTTAN BU YANA HİSSELERDE HER SAAT BAŞI YAŞANAN YÜKSELİŞ
MARTTAN BU YANA HİSSELERDE HER SAAT BAŞI YAŞANAN YÜKSELİŞ
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey