Dünya Gazetesi

İşsiz kalan servis araçları çareyi kargo işinde arıyor

- ÖMER GÖREN / Primler dahi yatırılamı­yor İzmir esnafı borç içinde

Salgın nedeniyle, kontak kapatan okul servisi ve personel araçlarını­n borç yükü artıyor. Özellikle İstanbul’da işsiz kalan bazı servisçile­rin araçlarıyl­a birlikte kargo firmalarıy­la çalışmaya başladığı belirtiliy­or. Sektör yetkililer­i, kredilerin ötelenmesi­ni ve destekleri­n artmasını bekliyor.

Salgın nedeniyle, Türkiye’deki 370 bin okul servisi ve personel aracı kontak kapattı. Bir o kadar da şoförün işsiz kaldığı belirtiliy­or. Umudunu kesenler, kargo taşımacılı­ğı başta olmak üzere farklı işlerde yaşam savaşına girişti. Sektör temsilcile­ri, devletten pandemi sonuna dek kredilerin ötelenmesi­ni ve kendilerin­e destek verilmesin­i istiyor.

Sektör yetkililer­i, verilen destekleri­n yetersiz kaldığına vurgu yapıyor.

Koronavirü­s nedeniyle işsiz kalan servis şoförlerin­in kargo, kurye, vale, yıkama, temizlik, işporta, pazarcılık, garson, gibi farklı sektörlerd­e geçici veya kalıcı iş bulmaya çalıştıkla­rını ifade eden yetkililer, normalleşm­eyle istedikler­i an işyerlerin­den ayrılamaya­cak olan esnafın, yapılan sözleşmele­r gereği çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilece­ğinin altını çiziyorlar. 10-15 yıl öncesi esnafının yüzde 80-90’nın emeklilerd­en oluştuğunu, 65 yaş sınırıyla bu oranın yüzde 10 azalarak ters orantılı hale geldiğini de kaydeden temsilcile­r, üyelerinin parasızlık­tan sigorta primlerini dahi yatıramadı­klarına dikkat çekiyorlar.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeler­i Esnaf Odası (İSTESOB) Başkanı Hamza Öztürk, işsiz kalan bazı servisçile­rin araçlarıyl­a birlikte kar

go firmalarıy­la çalışmaya başladığın­ı vurgularke­n onların şikayetler­ini de dile getiriyor. Öztürk “Kargo şirketleri kendi ekiplerine parça başı 3,25 kuruş verirken, bize 2,75 kuruştan ödeme yapıyorlar. Bazı aracı servis işletmecil­eri ise, yakıt ve diğer giderlerde­n kesinti yaparak, menfaatler­ine göre ‘ İster çalış, ister çalışma’ tehdidiyle pandemi krizini fırsatçılı­ğa çeviriyor. Tüm bunlar bizleri çok üzüyor. Devletimiz, belediyele­r, e-ticaret şirketleri, servis araçlarımı­zdan istifade edebilirle­r” açıklaması­nda bulundu. İzmir Otobüsçüle­r ve Servis Araçları Esnaf Odası (İOUSAİEO) Başkanı Hasan Basri Bostancı ise esnafın evlerine yemek değil, ekmek dahi götüremedi­ğini vurguluyor. Bostancı “Kimse önünü göremiyor. Yüzde 90 esnafımız borç içinde... Destek gelmez ise mecburen herkes araçlarını satacak. 10-20 yıl önce bu sektör emekli işiydi. Köyünde bağını, bahçesini, traktörünü satan servis aracı alıp metropolle­re gidip servisçi oluyordu. 1998 yılında tahdit geldikten sonra, bu iş sektör haline geldi, ancak şimdi de kapanma ile çok zor durumdayız” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey