Dünya Gazetesi

Yenilenebi­lir enerji yüzde 45’e yükseldi

-

SABANCI Holding CFO’su ve Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, Enerjisa’nın üretim ve dağıtım tarafında borçlarını azalttığın­ı belirterek, şunları anlattı:

Üretim tarafında ilk kez temettü dağıtacak hale geliyoruz. Hem üretim tarafı, hem de dağıtım tarafı oldukça başarılı finansal sonuçlara ulaştı.

Kurulu elektrik üretim gücümüz 4 bin megavata ulaştı. Bunun %45’i yenilenebi­lir enerjiye dönüştü. Ağırlıklı olarak HES’ler var. Rüzgardaki payımız da büyüyor. Yenilenebi­lir enerji oranımızı %50’nin üzerine taşımayı hedefliyor­uz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey