Dünya Gazetesi

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI’NA REKOR BAŞVURU

-

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na rekor başvuru Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesi­ne ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007’den bu yana uyguladığı Hibe Programı, pandemiye rağmen sivil toplum kuruluşlar­ından yoğun ilgi gördü. 14 yılda 173 projeye 28 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sunan vakfa 54 ilden 346 başvuru geldi. Programa bu yıl en yüksek başvuru sırasıyla; “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalar­ının Desteklenm­esi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ile “Kaliteli Eğitimin Desteklenm­esi” alanlarınd­an geldi. En fazla başvuru Marmara, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin­den yapıldı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey