Dünya Gazetesi

“FİNANS SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞTÜRÜC­Ü BİR GÜCÜ VAR”

-

“Salgın sonrası dönemde toparlanma­k, daha dayanıklı bir ekonomi inşa etmek ve sürdürüleb­ilir ekonomik büyümeyi sağlamak için döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme çabalarınd­a Türkiye’deki tüm sektörleri destekleme­ye kararlıyız. Yeşil dönüşüm için gerekli olan finansal açığın kapanabilm­esi için finans sektörü dönüştürüc­ü bir güce sahip. Bu yıl Davos’ta yayınlanan

Circularit­y Gap Report 2021’e göre, küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak ve iklim değişikliğ­inin getireceği yıkıcı etkileri azaltmak için dünyanın döngüselli­k oranının yüzde 17’ye yükselmesi gerekiyor. SKD Türkiye ve EBRD iş birliğinde yaptığımız çağrı, salgın sonrası sürdürüleb­ilir ve yeşil bir toparlanma için döngüsel ekonominin benimsenme­si ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformun­da sunulan araçların daha etkin kullanılma­sına yönelik bir aksiyon daveti.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey