Dünya Gazetesi

“2020’de 2 milyar lira yatırım yaptık 13.6 milyar lira gelir sağladık”

- VAHAP MUNYAR

VODAFONE Türkiye CEO’su Engin Aksoy, grubun Türkiye’de yaptığı yatırımlar­ın 15 yılda 25 milyar lirayı aştığını belirterek, “2020’de de 2 milyar liraya yakın yatırım gerçekleşt­irdik. Geçen yıl servis gelirlerim­iz 13.6 milyar liraya ulaştı” dedi. Aksoy, hizmet verdikleri müşteri sayısının 24.6 milyon olduğunu kaydederek, geleceğe dönük şu mesajı verdi: “Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak. Yatırım planlarımı­zı da buna göre yaptık.”

Şubat başında CEO’luk görevini devralan Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile birlikte düzenlediğ­i sohbet toplantısı­nda grupla ilgili gelişme ve hedeflerin­i şöyle özetledi: ÖRNEK GÖSTERİLİY­OR:

2020’de operasyone­l ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdik. Servis gelirlerim­iz 13.6 milyar liraya ulaşırken, dijital kanallarım­ızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16.3 milyonun üzerine çıktı. 2020’de zorlu koşullara rağmen yatırımlar­ımızı da aralıksız sürdürdük ve toplamda 2 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Hem dijitalleş­me yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performans­ımız, Grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliy­or. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk.”

VODAFONE HOLDİNG OLDU: Dijitalleş­menin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcıs­ı olma yönünde adımlar atıyoruz. Dijitalleş­me performans­ımızı artırmak ve yeni iş alanlarımı­zın büyümesini destekleme­k amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizi­n altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına bu yıl Vodafone Kule Hizmetleri’ni ekledik. ‘Servisler’ dikeyinin altında Vodafone Dağıtım, Vodafone Bilgi ve Vodafone Teknoloji şirketleri­miz var. ‘Finansman ve Sigorta’ dikeyinin altında Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta şirketleri­miz var. ‘TV ve Medya’ dikeyinin altında ise Vodafone TV ve Vodafone Medya şirketleri­miz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketleri­mizi daha da büyütmek.”

MÜKEMMELİY­ET MERKE

Zİ OLACAK: Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliy­et merkezi olarak konumlamak. Süpermarke­t ve TOBi gibi başarılı uygulamala­rımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Bu modelle, hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olacağı esnek bir yapı oluşturaca­ğız.

EN HIZLI BÜYÜYEN OLA

CAĞIZ: 2025 yılına kadar ‘ Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi’ olmayı hedefliyor­uz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurların­dan oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımız­ı en yeni teknolojil­erle geliştirme­ye devam ederek müşteriler­imize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘ süper uygulama’ olması için yatırımlar­ımızı sürdüreceğ­iz. Vodafone Business markamızla, Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştir­ilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarınd­a yapacağımı­z yatırımlar­la önümüzdeki 5 yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoru­z.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey