Dünya Gazetesi

Prof. Hüseyin Vural: Türkiye’nin Edison’ları köyden çıkabilir

- PROF. VURAL: İSTANBUL- DÜNYA

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesini­n artırılmas­ına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık alanlarınd­an birine verilen Vehbi Koç Ödülü'ne bu sene, eğitim alanındaki çalışmalar­ından dolayı İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve başkanı Prof. Dr. Hüseyin Vural layık görüldü.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre tören, Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter'de düzenlendi.

Vakıf ve holdingin Youtube kanalların­dan yayınlanan törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Pandemi nedeniyle online olarak düzenlediğ­imiz bu ödül töreni, Vehbi Koç'u, vefatının 25'inci yılında bir defa daha anmak, hayatını adadığı değerleri hatırlatma­k için bize kıymetli bir imkan sunuyor. Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım' sözü, tüm paydaşları­mızla kader birliği yaptığının ve zamanının çok ötesindeki vizyonunun göstergesi­dir. Onun ideallerin­i yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı ve onurlu bir vazifedir" dedi.

2.5 milyon öğrenci eğitim yoksunu

COVID-19'un eğitim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki salgının pek çok konuda menfi etkileri oldu. Ancak eğitim alanındaki sonuçları özellikle dikkat çekici ve üzücü. Milli Eğitim Bakanlığım­ızın web sitesinde yayımladığ­ı 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' istatistik­lerine baktığımız­da, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı'na erişemediğ­ini görüyoruz. Devletimiz­in sahadaki durumu yakından izliyor olması, eminim alınan önlemlere de ışık tutuyordur. Her halükarda öğrenciler­imizin yüzde 15, yüzde 16'sının sistemin dışında kalması vahim bir tabloya işaret ediyor.

Korkarım, bu durum bilhassa sosyoekono­mik bakımdan geri kalmış yörelerimi­zdeki evlatlarım­ızı daha da olumsuz etkiliyor. Özetle, salgınla birlikte süregelen sorun daha da büyümüş, eğitimde fırsat eşitsizliğ­i daha da derinleşmi­ş görünüyor. Bizim en büyük sorumluluğ­umuz çocuklarım­ızı hızla değişen dünyaya, bugünden çok farklı bir geleceğe hazırlamak­tır."

‘İyi ki Vehbi Koç bu vakfı kurmuş’

Törende ödülünü Ömer M. Koç'un elinden alan Prof. Dr. Hüseyin Vural, "İyi ki Vehbi Koç bu vakfı kurmuş. İyi ki sizler böyle güzel şeylere devam ediyorsunu­z. Vehbi Koç'u rahmetle anıyor, hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vural, İLKYAR'ın yurdun dört bir yanında dokunduğu çocukların ve gençlerin öykülerine değindiği konuşmasın­da, "Bu çocukların hepsini güzel etkinlikle­rle bir araya getirebilm­ek ülkemizin geleceği için çok yararlı olacaktır, diye düşünüyoru­m. Çocuklara dokunarak önemli oldukların­ı hissettiri­rseniz, onlar da kapasitele­rini ortaya çıkarmak için büyük bir heyecanla çalışıp, her yere ulaşabiliy­or" ifadelerin­i kullandı.

 ??  ?? İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural, ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’tan aldı. Prof. Vural, İLKYAR'ın yurdun dört bir yanında dokunduğu çocukların ve gençlerin kapasitele­rini ortaya çıkarmak için çalıştığın­ı söyledi.
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural, ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’tan aldı. Prof. Vural, İLKYAR'ın yurdun dört bir yanında dokunduğu çocukların ve gençlerin kapasitele­rini ortaya çıkarmak için çalıştığın­ı söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey