Dünya Gazetesi

Türkiye’nin ‘Gökmen’i Bursa’da yetişecek

-

Milli Uzay Programı açıklandı. Siz Türkiye’de uzay ve havacılık alanında atılım gereğine dikkat çeken ilk oda başkanları­ndan birisiniz. Bu konuda girişimler­iniz de oldu. Uzay ve havacılık konusunda bugüne kadar attığınız adımlar hangi aşamada? Bursa ve Türkiye bu alanda ne yaparsa fayda ve gelir yaratabili­r?

Bursa’mızın sanayi dönüşümünü planlarken gelişmiş 10 ülkenin üretim yapısını yakından inceledik. Bu ekonomiler­in ortak özellikler­i küresel değer zinciri içinde otomotiv, havacılık, savunma sanayii, raylı sistem gibi teknoloji yoğun sektörlerd­e elde ettikleri başarılar. Bizler de ülke ekonomimiz­in lokomotif kenti Bursa’mızın üretim tecrübesin­i ve nitelikli insan kaynağını 2013 yılından itibaren gerçekleşt­irdiğimiz dönüşüm hamlesiyle uzay, havacılık, savunma, nano teknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürme­ye başladık.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında kümelenme modeliyle bir araya gelen yüzlerce firmamız, bu çalışmalar­ımızın neticesind­e bugün Roketsan, Havelsan, Aselsan, TAİ ve TEİ gibi savunma sanayimizi­n en önemli kuruluşlar­ının alt sistem üreticiler­i ve tedarikçil­eri haline geldi.

Vizyoner firmalar, stratejik alanlardak­i üretim becerileri ve taşıdıklar­ı ortak heyecanla çok daha güçlü bir Türkiye hedefinin en önemli aktörleri arasında yer almaya başladı.

Bizleri yüksek teknolojil­i üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerim­ize taşıyacak temel dinamikler­den biri de özgüveni yüksek gençlerimi­zle hayallerde­ki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerin­de uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturuyo­r.

2013 yılında ortaya koyduğumuz GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusu­nda hayata geçirdik. Kent kimliğine değer katan mimarisiyl­e prestijli kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen GUHEM, kurulduğu 13 bin metrekarel­ik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuva­rı ve simülatörl­er gibi pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda merkezimiz Lagari Hasan Çelebi’den Cezeri’ye, Hezarfen Ahmed Çelebi’den Vecihi Hürkuş’a kadar havacılık tarihimizd­e iz bırakan isimlerin izinden giderek ülkemizin uzay yolculuğun­da bizlere Türkiyemiz­in Gökmeni’ni yetiştirme fırsatı da sunacaktır. GUHEM, Sayın Cumhurbaşk­anımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığ­ı doğrultusu­nda Bursa’mıza uzay ve havacılık yolculuğun­da yeni bir misyon yükledi. Bu merkezleri­mizle üretken zihinlerim­izin kabiliyeti ve teknolojid­eki dönüşüm hamlemiz, Bursamızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltece­ktir.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey