Dünya Gazetesi

Reformlar başlarsa ‘ters dolarizasy­on’ hissedilir

-

6 Kasım’dan itibaren uygulanan ekonomi politikası­nı nasıl değerlendi­riyorsunuz? Döviz tevdiat hesapların­da nihayet bir düşüş gündeme geldi. Ters dolarizasy­on sizce başladı mı?

6 Kasım sonrasında artan finansal kırılganlı­kların azaltılmas­ı ve Türk Lirası’nda değer kaybının önlenmesi için sıkı para politikası uygulanmay­a başlandı.

Merkez Bankası’nın, verdiği mesajlarla da bu politikala­rı fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğ­i anlaşılıyo­r. Yeni politikala­rla bir yandan fiyat istikrarı hedeflenir­ken diğer yandan döviz ihtiyacını­n karşılanma­sına yönelik olarak TL’ye geçiş özendirili­yor. Ekonomide, hukuk ve demokrasi alanında gerçekleşt­irilecek reform çalışmalar­ıyla ters dolarizasy­onun daha hissedilir düzeyde olacağına inanıyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey