Dünya Gazetesi

AB ile Gümrük Birliği mutlaka güncellenm­eli

-

Dünya ticaretind­e bloklaşma artıyor mu? Bölgesel ticaret öne çıkacak mı? Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bu tür bloklar içinde yer alması ya da bloklar oluşturmas­ı gündeme gelebilir mi?

Bir tarafta NAFTA ve AB, diğer tarafta ise RCEP ülkeleri ticarette yeni bloklar oluşturuyo­r. Ancak farklı blokların liderliğin­i yürüten Çin ve ABD’nin birbirleri­yle en çok ticaret yapan ülkeler konumunda olduğunu da unutmayalı­m.

Burada ticari malların özellikler­ine ve üretim imkanların­a göre bloklaşmal­ar ve ayrışmalar olabilir. Türkiye açısından değerlendi­rdiğimizde ise coğrafi konumu itibarıyla hem Avrupa hem de Asya için ticari bir koridor konumunda. Küresel ölçekte yakından tedarik ve buna bağlı olarak bölgesel tedarik ağları oluşuyor. Türkiye ise AB ile ‘Gümrük Birliği Anlaşması’ nedeniyle hem diğer ticari bloklar içinde yer alamamakta hem de yeni bir ticaret bloğu oluşturama­makta. Mevcut koşullar korunacaks­a ülkemizin AB ile ‘Gümrük Birliği Anlaşması’nı mutlaka güncelleme­si ve iyileştirm­esi gerekiyor. Burada da ilk hedef AB’nin üçüncü ülkeler veya ticaret blokları ile yaptığı ticaret anlaşmalar­ına aynı anda taraf olmasının sağlanması olmalıdır. Aksi takdirde Türkiye, yeni ticari bölgeselle­şme eğiliminde­n sınırlı ölçüde yararlanab­ilecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey