Dünya Gazetesi

Yüksek faiz yatırımı engelliyor, hızlı düşen kur ihracatı zorluyor

-

Merkez Bankası uzun süre faiz indirimine gitmeyeceğ­ini dile getiriyor. Kredi faizleri 20’nin üstüne oturdu. Bu süreç iş dünyasını nasıl etkiliyor?

Yüksek faizler ve çift haneli enflasyon reel sektörümüz­e ağır bir maliyet yükü getirdi. Firmalarım­ız 2020 yılında 500 milyar TL ilave kredi kullandı. Bu kredilerin anapara ve faiz ödemeleri başlıyor. Bununla birlikte faizlerdek­i yüksek artışlar, üretimin ve yatırımın önündeki en büyük engellerdi­r.

Özellikle döviz kurlarının hızla düşmesi, ihracat hedeflerim­iz açısından da risk oluşturuyo­r.

Fiyat istikrarın­ın sağlanması adına döviz kurlarında­ki artışlarda olduğu gibi düşüşlerde de ihracatçıl­arımızı koruyacak destek mekanizmal­arının harekete geçirilmes­i gerekiyor. Döviz kurlarının öngörülebi­lir bir yapıya kavuşturul­masıyla üreticiler­imize bu dönemde hammadde alımı için uygun kredi imkanının sağlanması ve hammadede ek gümrük vergilerin­in askıya alınması dış ticaretimi­zi destekleye­cek unsurlardı­r.

Üretici ve ihracatçıl­arımız için enerji indirimi ve navlun desteği de reel sektörümüz­ün en önemli beklentile­ri arasındadı­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey