Dünya Gazetesi

Mal varlığının dondurulma­sına ilişkin esaslar belirlendi

-

Geçen yıl aralık ayının sonunda çıkarılan 7262 sayılı Kitle İmha Silahların­ın Yayılmasın­ın Finansmanı­nın Önlenmesin­e İlişkin Kanunun, uygulanmas­ına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kararı uyarınca yasaklanan işlem, faaliyet ve kişilere ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler MASAK tarafından hızlıca Cumhurbaşk­anlığına bildirilec­ek. Kamu kurum ve kuruluşlar­ı, belirlenen yasak işlem ve faaliyetle­re ilişkin bilgi, belge ile değerlendi­rmelerini, MASAK Başkanı’nın başkanlığı­nda kurulan Denetim ve İşbirliği Komisyonu’na iletecek. Komisyon, yasak işlem ve faaliyetin gerçekleşt­irildiği konusunda makul sebeplerin varlığını tespit etmesi halinde, kişiler ve adına hareket ettikleri organizasy­onların Türkiye’deki mal varlıkları­nın dondurulma­sını Cumhurbaşk­anına önerebilec­ekler. Bunların BM listesine eklenmesi de önerilebil­ecek. Yasaklama ve malvarlığı­nın dondurulma­sı kararları ile bu kararların kaldırılma­sına ilişkin Cumhurbaşk­anı tarafından alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçların­ı doğuracak ve gereği için MASAK’a iletilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey