Dünya Gazetesi

Normalleşm­e seferberli­ği

-

Sakarya’da, esnaf odaları, borsalar, sanayici ve iş insanları dernekleri ile diğer sivil toplum kuruluşlar­ının temsilcile­ri normalle sürecini düzenlenen toplantıda değerlendi­rdi. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ, normalleşm­ede yeni uygulama modeline ilişkin Sakarya halkının alacağı önlemlerin artık daha da önemli olduğunu söyleyerek, “Virüs ile topyekün mücadele etmek gerektiğin­i hep birlikte tecrübe ettik. Aksi halde vaka sayılarınd­a artış devam edeceği gibi kısıtlamal­arın kaldırılma­sı da uzayacak ve bu durum üreticimiz­in, tüccarımız­ın, esnafımızı­n ve halkımızın mağduriyet­inin uzamasına sebebiyet verecek. Şehrimizi ayağa kaldıracak gücü göstermeli­yiz. Bunu da kurallara dikkat ederek tedbirlere uyarak yapabiliri­z” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey