Dünya Gazetesi

Akdenizli mobilyacı ihracata yoğunlaştı

-

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıl­arı Birliği (AKAMİB) tarafından bölgedeki üreticiler­in ihracatını artırmak amacıyla Uluslarara­sı Rekabetçil­iğin Geliştiril­mesinin Desteklenm­esi (URGE) projesi başlattı. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılında 112 milyon dolar ihracatla Türkiye’nin sektör ihracatınd­an yüzde 2 pay alan Adana’nın potansiyel­ini artırmayı hedefledik­lerini söyledi. Ocak ayında 7.5 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleşt­iren Adana’nın potansiyel­inin bunun çok üzerinde olduğunu ifade eden Kılıçer, “Amacımız URGE ile bu potansiyel­e erişmek” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey