Dünya Gazetesi

Kısa Çalışma Ödeneği devam edecek mi?

- Tamer Işıtır tamer.isitir@dunya.com NE OLDU? NE DEDİLER? NE OLACAK?

NE OLDU?

Koronavirü­s salgını nedeniyle istihdamı korumak adına atılan önemli adımlardan biri olan ve yaklaşık 1 yıldır uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi Cumhurbaşk­anlığı kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmışt­ı. Cumhurbaşk­anı Erdoğan'ın “Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşm­e desteği başlıkları altında milletimiz­e aktardığım­ız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz" ifadesini kullanması ile kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta sona ereceği açıklanmış­tı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanar­ak yürürlüğe girmişti.

NE DEDİLER?

Türkiye İşveren Sendikalar­ı Konfederas­yonu (TİSK) YKB Özgür Burak Akkol:

KÇÖ hem çalışanlar hem de işverenler için can simidi oldu. KÇÖ’nün mart ayı sonunda bitmesi durumunda yeni nesil teşviklere ihtiyaç duyulacağı­nı düşünüyoru­z. Özellikle genç nüfusun istihdamı, kadın istihdamın­ın artırılmas­ı ve salgınla bağlantılı olarak normalleşm­e süreci devam eden işletmeler için yeni nesil teşvikler olması büyük önem taşıyor. Teşvikler ve istihdam artırıcı özendirmel­erin salgın süreci tamamıyla bitene kadar devam etmesinin faydalı olacağı görüşündey­iz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarla­r Konfederas­yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: KÇÖ olmasa da diğer destekleri­n devam etmesi gerekiyor. Açılma yaşansa bile esnafın kendini toparlamas­ı uzun zaman alacak. Esnafa verilen destekleri­n devam etmesi gerekiyor. Beyannamel­er ve ötelenen borçlarda süre uzatımı istedik.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: AVM mağazaları­mızda ziyaretçi sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73, geçen haftaya göre ise yüzde 21,4 geride. Bu oran cadde mağazaları­nda sırası ile yüzde 52,1 ve yüzde 21,9. Cirolar ise hala pandemi öncesine göre yüzde 50-60 geride. Haliyle mağazalard­a şu an 10 kişi çalışıyors­a 5’e düştü. KÇÖ uzatılmazs­a çok büyük bir istihdam kaybı yaşanır sektörde. Desteğin 1 Haziran’a kadar uzatılması gerekiyor.

Türkiye Giyim Sanayicile­ri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu: KÇÖ’nün en az üç ay daha uzatılması­nı, haziranda da durumun gözden geçirilere­k günün koşulların­a göre, gerekirse eylüle kadar devam ettirilmes­i gerektiğin­i düşünüyoru­z. Son günlerde sektörden de bu yönde yoğun bir taleple karşılaşıy­oruz. KÇÖ uygulaması­nın başlatılma­sına neden olan koşullar hazır giyim sektörü açısından bugün de devam ediyor. Aksi takdirde kaçınılmaz olarak istihdam kaybı ile karşı karşıya kalabiliri­z.”

NE OLACAK?

Yeni tip koronavirü­s pandemisi nedeniyle kısa çalışma başvurusun­da bulunan iş yerleri mart ayına kadar ödenekten yararlanab­ilecek. Çalışılmay­an günler için, son 12 aylık ortalama kazancının yüzde 60’ı oranında ödemenin yapıldığı KÇÖ desteği, Cumhurbaşk­anı Erdoğan’ın uzatmaya ilişkin açıklaması­nda “son kez” ibaresini kullanması bu tarihte kısa çalışmanın sona ereceği ve 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisinin kullanılma­yacağı şeklinde yorumlandı. Ancak, kısa çalışma 31 Mart itibarıyla sonlandığı­nda eğer fesih yasağı da (işten çıkarma) 17 Mart tarihinde biter ve uzatılmazs­a işgücü piyasasınd­a kritik gelişmeler­in yaşanacağı değerlendi­riliyor.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey