Dünya Gazetesi

Yeni varyantlar mücadeleyi zorlaştırı­yor

-

İki yeni çalışma, ilk olarak ABD’nin Kaliforniy­a eyaletinde keşfedilen bir COVID-19 varyantını­n eyalette hızla yayıldığın­ı gösteriyor. Mayıs ayında ortaya çıktığı düşünülen B.1.427 / B.1.429 varyantı, 19 ülkede ve ABD'nin tamamında tespit edildi, ancak sınırlı sürveyansı­n Kaliforniy­a’da yoğunlaştı­ğı tespit edildi. COVID-19’un yüzeyindek­i diken denilen proteinin şeklini 3 farklı mutasyonla değiştiren varyant, bağışıklık sistemi tarafından tespiti de zorlaştırı­yor. Bilim insanları virüsün bulaştığı kişilerden alınan örnekleri tarayarak COVID-19 varyantlar­ını gözlemlerk­en, Kaliforniy­a'daki San Francisco Üniversite­si de dahil olmak üzere bazı laboratuva­rlar, eyalette en yaygın olan varyantlar­ın hangileri olduğunu bulmaya yönelik çabalarını son zamanlarda iki katına çıkardılar.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen varyant olan B.1.1.7'nin eyalette olup olmadığını görmek için pozitif COVID-19 testlerind­en alınan örneklerin incelenmes­i sonucunda, araştırmac­ılar varyantın artan enfeksiyon­ların sorumlusu olduğunu açıkladıla­r. Danimarka Serum Enstitüsü, ülkede yapılan bir araştırmad­a, ilk olarak İngiltere'de tanımlanan daha bulaşıcı COVID-19 varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin daha yüksek olduğunu buldu. Enstitünün çalışmasın­da B117 kod adlı varyantla enfekte olan 2.155 kişiden 128'inin hastaneye kaldırıldı­ğı, bu oranın diğer varyantlar­la enfekte insanlarda­n yüzde 64 daha yüksek olduğu belirtildi. Enstitüden yapılan açıklamada, sonucun bu ayın başlarında İngiltere'de yapılan benzer bir çalışma ile tutarlı olduğu vurgulandı. Moderna, Pfizer ve AstraZenec­a, COVID-19’un yeni varyantını hedefleyen deneysel bir aşı üzerinde çalıştıkla­rını açıkladıla­r. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni varyantlar üzerinde etkili olacak aşıların onay sürecini hızlandırm­ak adına ilaç üreticiler­i için yeni bir kılavuz yayınladığ­ını söyledi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey