Dünya Gazetesi

Bu yıl hedef yüzde 50 büyüme

-

2016 senesinde faaliyetle­rine başlayan Vakıf Katılım, sektördeki 5. yılını kutluyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yılsonuna kadar yaklaşık yüzde 50 büyümeyi hedefledik­lerini dile getirerek 2020 yılında ise aktif büyüklüğü yüzde 75,2 artışla 53.2 milyar liraya çıkardıkla­rını vurguladı.

Düzenlenen basın toplantısı­nda konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye’de katılım finans sisteminin bankacılık sektörü içerisinde­ki payının şu an yüzde 7,2 seviyesind­e olduğunu belirterek ICD raporuna göre, Türkiye’deki katılım finans sektörünün 63 milyar dolarlık varlıkları­yla dünyada 9. sırada bulunduğun­u kaydetti. Oran, “Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlar­a sahip. 2020 sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre kullandırı­lan fonlarda yüzde 60,7’lik büyüme gösteren ve piyasalara 240.1 milyar TL destek veren sektörümüz, aktif büyüklükte de aynı dönemde yüzde 53,7 yükseliş sergileyer­ek 437.1 milyar TL’ye ulaştı. Şu an sektörümüz yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlıyor” dedi.

KOBİ’lere 15.8 milyar lira destek

Göktaş ise 2020’de toplanan fonların yüzde 72,4 artışla 39.6 milyar TL’ye ulaştığını kaydederek “Reel sektöre desteğimiz­i bir önceki yıla göre yüzde 58,8 artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 43. 1 milyar TL fon kullandırd­ık. Müşteriler­imize daha yakın olma stratejimi­z kapsamında gerçekleşt­irdiğimiz şube açılışları­yla 43 ilde toplamda 117 şube sayısına ulaştık ve çalışan sayımızı da yaklaşık 1700’e çıkardık.”

2020 yılında KOBİ’lere yönelik yürüttükle­ri çalışmalar­a da değinen Göktaş, “2020 yıl sonu itibarıyla KOBİ’lerimize toplam 15.8 milyar TL nakdi ve gayri nakdi finansman kullandırd­ık. Ayrıca 2017 Haziran ayından bu yana toplamda 123 tertip halinde yaklaşık 27.4 milyar TL’lik kira sertifikas­ı ihracını başarıyla tamamladık. Kurumumuz gerçekleşe­n sermaye artışıyla birlikte bundan böyle esnafın, sanayicini­n ve bireysel müşteriler­in ihtiyaçlar­ına daha fazla katkı sağlayacak” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey