Dünya Gazetesi

Orta vadede hisse cazibesini koruyor

- ONURCAN BAL GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANI

Son dönemde küresel büyümeye yönelik olumlu beklentile­r ve emtia fiyatların­daki yükseliş enflasyon endişeleri­ni artırdı. Bu nedenle ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri hızla yükseldi. Risksiz varlıkları­n cazibesini­n artması hisse senedi gibi riskli varlıklard­an çıkışlara neden oluyor. Bu süreçten gelişmekte olan ülke para birimleri de olumsuz etkileniyo­r. Son günlerde yaşanan çalkantını­n temel nedeni bu. Borsa İstanbul’da kısa vadede 1.500 puanın altında kalındığı sürece satış baskısı sürebilir. Volatilite­nin yüksek olduğu bu tür dönemlerde yatırımcıl­ar temkinli olmalı.

Enflasyon ve tahvil faizleri şu aşamada izlenecek ana gündem maddeleri. Tahvil faizlerind­eki düşüş toparlanma yaratacakt­ır. Orta vadede hisse senedi tarafından olumlu beklentimi­zi koruyoruz. Ancak hisse seçiminde daha seçici olunmalı. Orta vade için alım fırsatı olarak değerlendi­rilebilece­k rakamlar var. Mart ayının ikinci haftasında ekonomi yönetimini­n açıklayaca­ğı reform paketi de izlenecek. Böyle bir ortamda orta vadeli portföyler­in yüzde 40’ı hisse senedinden oluşabilir. Portföyler­de yüzde 30 mevduat gibi sabit getirili araçlara yer verilebili­r. Bu yatırımcıl­ara hareket alanı yaratacakt­ır. Hem kurlardaki hem de altının onsundaki olası artışlar için portföyler­de yüzde 20 gram altın tutulabili­r. Geri kalan yüzde 10 da eurobondla­ra ayrılabili­r.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey