Dünya Gazetesi

BANKACILIK­TA UZAKTAN MÜŞTERİ OLMA DÖNEMİ MAYISTA BAŞLIYOR

-

Bankacılık­ta uzaktan müşteri olma dönemi mayıs ayında başlayacak. Düzenlemen­in hayata geçirilmes­iyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilec­ek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturula­bilecek. BDDK, söz konusu ihtiyaçlar­ı değerlendi­rerek hazırladığ­ı bankalarca kullanılac­ak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri­ne ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisini­n kurulmasın­a ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi. Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasın­a gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşe­cek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulm­ası zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmi­ş güvenli iletişim ile gerçekleşt­irilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisi­nin bulunması zorunlu olacak. Uygulamanı­n hayata geçmesiyle bankacılık hizmetleri­ne daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanab­ilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımın­ın azaltılıp hizmet maliyetini­n düşürülmes­i sağlanacak.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey