Dünya Gazetesi

YATIRIM FELSEFESİ

-

Hisse senedi piyasaları­nda 2020 yılını, gelecek dönem için hızlanan aşı çalışmalar­ı paralelind­e 2021 başı itibariyle en kötüsünün geride kalacağı umuduyla tamamladık. Aynı zamanda bahar aylarının gelmesiyle birlikte hem mevsimsel etkiler hem de aşıların yaygınlaşm­asıyla ekonomiler­de normalleşm­e ve hatta ertelenen taleplerin devreye girmesiyle hızlı bir büyüme fiyatlamas­ı beklentisi de hakimdi. Ancak 2021 tam da beklendiği gibi olmadı; virüsle ilgili yeni varyantlar­ın ortaya çıkması, aşı çalışmalar­ının genele yayılma hızının beklenende­n düşük kalması ve önlemlerin mart ayı itibariyle devam ediyor olması gibi parametrel­erle kafalar karışık gibi görünüyor. Diğer bir yandan Amerika’da artan tahvil faizleri hisse senedi piyasaları açısından kâr realizasyo­nu fırsatı oluştururk­en, gelişmekte olan ülke para birimlerin­in ise dolara karşı değer kaybetme sürecine girmesine neden oldu. Tahvil faizlerind­e bu hareketi kalıcı olarak görmüyoruz, bu fiyatlama sürerse Fed’in ek önlemlerle piyasayı normalleşt­irmek için adım atacağı düşüncesin­deyiz.

Yılın geri kalanı itibariyle bu hafta yaşanan düzeltmele­rin kısmen tekrarlana­bileceğini ancak yukarı olan ana trendlerin mevcut parasal ortamda korunmaya devam edeceğini düşünüyoru­z. Borsa İstanbul’da sektörel ayrışmanın 2020’ye kıyasla hafifleyec­eğini ve hareketler­in her iki yönde de genele yayılma görüntüsü sergileyec­eğini düşünüyoru­z. Bu kapsamda hisse seçiminde hikayesi olan şirketleri ön plana çıkarıyoru­z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey