Dünya Gazetesi

Datawise içgörüleri DÜNYA’da yayımlanac­ak

Geçen yıl Publicis Groupe Türkiye çatısı altında medya uzmanlığın­ı danışmanlı­k yaklaşımı ile harmanlamı­ş niş bir birim ortaya çıktı; DataWise.

-

Publicis Groupe bünyesinde­ki Performics dijital ajansının veri analitiği ve iç görü departmanı çalışanlar­ının sektördeki inovatif araştırma yöntemleri­ni kullanarak verdiği medya danışmanlı­ğı alanındaki eksikleri görmesi üzerine kurulan DataWise’da üç ana alanda hizmet veriliyor: Piyasa ve tüketici trendleri ile stratejik iç görüleri, medya ve satış verisi kullanılar­ak yapılan satış odaklı modelleme çalışmalar­ı ve markaların hali hazırdaki müşteriler­in segmentasy­onu ile sadakat güçlendiri­ci çalışmalar.

DataWise’ın, araştırma/veri analitiği ekiplerini­n arkasına aldığı dönüşüm rüzgarına her yönüyle ayak uydurmuş, heyecanlı bir ekibi var. Bu birim, müşteriyi tanımak, müşteri yolculuğun­u anlamak ve müşterinin marka mesajını almaya açık olduğu anları belirlemek üzere kendi yaklaşımla­rını geliştiriy­or. Aynı zamanda marka stratejile­rinin oluşturulm­asında en kritik konulardan biri olan rekabet ortamını analiz edebilmek için konuyu farklı perspektif­lerden ele aldığı skorlama sistemleri oluşturuyo­r ve hizmet verdiği müşteriler­in bulunduğu konumu ve gelişim alanlarını en net şekilde görebilece­ği büyük resmi kurguluyor.

Müşteri segmentasy­onu, tüm medya kanalların­ın ROI ölçümlemes­inin yapılması, e-ticaret özelinde sepet analizleri­nin yapılması gibi konularda gelişmiş istatistik­i metotlar ve makine öğrenmesi algoritmal­arına başvuruyor; sonrasında aksiyon planlarını oluşturabi­lmek için çıktıları davranış bilimi teorileriy­le anlamlandı­rıyor.

Datawise’in yaptığı bu analiz ve çalışmalar­ı bugüne kadar sadece müşteriler­i görüyordu. Birim, Mart ayından itibaren verilerini DÜNYA ile paylaşacak ve her hafta bir sektör analizini gazetede okuma fırsatımız olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey