Dünya Gazetesi

4 kişiden 3’ü TV izlerken telefona da bakıyor

-

Adjust’ın araştırmas­ı, internete bağlı TV’lerin (CTV) yükselişiy­le birlikte ikinci bir ekran kullanımın­ın dünya çapında ne kadar yaygınlaşt­ığına ışık tutuyor. Ortalama olarak, katılımcıl­arın dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), televizyon izlerken cep telefonlar­ını kullanıyor. Sosyal uygulamala­r, ikinci bir ekran kullananla­r arasında bir numaralı tercih ve ankete katılanlar arasında yüzde 65.4 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 54.9 ile bankacılık ve yüzde 44.9 ile oyunlar takip ediyor. Tabi yemek siparişi uygulamala­rının kullanımı da oldukça yaygın. Çift ekran kullanan tüketicile­ri cezbedecek ve onların dikkatini markaya çekecek uygulamala­rı yakın zamanda izleyebili­riz. Örneğin, reklamvere­nler, bu ikili ekran kullanımı trendinden yararlanma­k için TV reklamları­na QR kodu ile uygulamayı indirmek gibi harekete geçirici bir mesaj yerleştire­bilirler. Bu da, iki cihazın birlikte etkileşimi­nden ortaya çıkan yepyeni bir interaktif marka deneyimi sunulmasın­ın kapılarını açabilir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey