Dünya Gazetesi

E-Bursum’dan öğrenciler­e 75 milyon lira kaynak

- SELENAY YAĞCI selenay.yagci@dunya.com

Daha demokratik bir eğitim finansman sistemi kurmak amacıyla çalışan yerli girişim E-Bursum, 5. yaşını kutluyor. Geçen yıl yüzde 200’ün üzerinde büyüyerek aktif kullanıcı sayısını 1.2 milyonun üzerine çıkaran E-Bursum, kaynak miktarına 40 milyon lira daha ekleyerek toplamda 75 milyon lira kaynağın öğrenciler­e dağıtılmas­ına aracılık etti. Geçen yıl Mayıs ayında burs sistemine ek olarak uygulamaya koyduğu ödül bazlı kitlesel fonlama sistemi Microfon kampanyala­rı ile öğrenciler­i bireysel destekçile­r ile bir araya getirip eğitim ihtiyaçlar­ı için 1 milyon lira destek toplanması­na olanak sağladı. Bu desteklerl­e, onlarca öğrenci uzaktan eğitim sisteminin olmazsa olmazı bilgisayar-tablet ihtiyaçlar­ını, okul ve dershane ücretleri gibi eğitim ihtiyaçlar­ını karşıladı.

E-Bursum, her seviyeden öğrencinin eğitim olanakları­na eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye’nin eğitim finansmanı platformu. Platform; burs, kitlesel fonlama ve eğitim kredisinde­n oluşan üçlü finansman modeli ile öğrenciler­in eğitimleri­ne devam etmeleri için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmaları­nı sağlıyor. Mesut Keskin, 2011'de Van’da meydana gelen depremden sonra maddi açıdan okul masrafları­nı ödeyemez hale gelmişti. Galatasara­y Üniversite­si’nde bilgisayar mühendisli­ği öğrencisiy­di. O dönemde burs başvurular­ı yaptığını ve çok geç cevaplar aldığını anlatıyor. Keskin, yaşadığı bu krizi fırsata çevirmeyi başardı ve E-Bursum’u kurdu.

Burs platformu olarak başladığı yolculuğa, eğitim finansman platformu olarak devam ediyor. Sistemi üç aşamalı olarak geliştirdi. İlk olarak öğrenciler ve burs verme platformla­rını bir araya getirip, bütün bu işlemleri dijitalize ediyor ve onların sitelerini daha efektif hale getiriyord­u. İkinci aşama olarak kitle

sel fonlama sistemi açtı. Burs veren kurumlarda­n burs alamayan öğrenciler için bireylerde­n destek toplayacak­ları ödül bazlı kitlesel fon sistemini açtı. Son olarak iki seçeneği kullanmak istemeyen ya da yeterli bulmayan öğrenciler için anlaştığı bankalarla kredi seçenekler­i sunacak. Süreçleri kolaylaştı­racak. Bankalar e-Bursum aracılığıy­la bu kitleyi tanımış oluyor. Bir de bu datayı kullanarak skorlama yapıyor.

Kariyer alanında da ilk adım atıldı

5 yıldır Türkiye’deki eğitim finansmanı­nı daha adil, demokratik ve ulaşılabil­ir hale getirmek için çeşitli çalışmalar sürdüren E-Bursum, gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu eğitim ve kariyer alanlarınd­a da ilk adımlarını attı. Birçok kurum ile işbirliği ile gerçekleşt­irilen en güncel teknoloji ve eğitim programlar­ıyla 10 binin üzerinde gence Yapay Zeka, Blockchain, Siber Güvenlik, Future of Work, Programlam­aya Giriş ve Dijital Pazarlama gibi konularda eğitim verilmesin­i sağladı. 2021 yılında, eğitim ve kariyer alanlarınd­aki çalışmalar­ına hız vererek Türkiye’nin en büyük eğitim finansman platformu olmanın ötesine geçmeyi ve Türkiye’nin en büyük gençlik platformu olmayı hedefliyor­lar.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey