Dünya Gazetesi

Boğaziçi'nin otonom araç projesi tarımı değiştirec­ek

-

Boğaziçi Üniversite­si Makine Mühendisli­ği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olan Sinan Öncü, Boğaziçi Üniversite­si’nde 2019’da kurduğu Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda geleceğin araçları için çalışıyor. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde yaklaşık 10 öğrenciden oluşan ekibe liderlik eden Öncü; drone, robotik, yapay zekâ ve otonom araçlar teknolojis­inden faydalanan yeni bir akıllı tarım projesi için de kolları sıvamış. Avrupa Birliği (AB) ve TÜBİTAK’tan destek alan projeyle tarım arazilerin­de her bir bitkiye özel takip mümkün hale gelecek. Hollanda Eindhoven Teknik Üniversite­si’ndeki doktora eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Öncü, otonom araç teknolojil­erine tutkun bir bilim insanı. Bir dönem Türkiye’de dünya otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri­nden birinde çalışan ve 2019’da Boğaziçi Üniversite­si Makine Mühendisli­ği bölümü akademik kadrosuna katılan Öncü, kurduğu ve direktörlü­ğünü yürüttüğü Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda geleceğin araçlarını tasarlıyor. Sinan Öncü, bu alana uzun yıllardır tutku duyduğunu belirterek “Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversite­si’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisli­ği alanında tamamladım. Ardından mekatronik­te aynı üniversite­de yüksek lisans yaptım. Hollanda’da Eindhoven Üniversite­si’nde dinamik ve kontrol alanında doktoramı yapıp, Türkiye’ye döndüm. Burada bir dönem önde gelen bir otomotiv firmasında çalıştıkta­n sonra 2019’da Boğaziçi Üniversite­si’ne geldim. Uzun yıllardır otonom araç teknolojis­i ilgimi çekiyor, bu teknolojiy­e tutku duyuyorum” diyor.

Akıllı tarımda otonom teknolojil­er için çalışıyoru­z

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Öncü, otonom araç, robotik ve bulut gibi birçok yeni teknolojid­en faydalanar­ak, Boğaziçi Üniversite­si’ndeki Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda yeni bir proje için çalışmalar­a başlamış durumda. Ekim arazisinde­ki her bir bitkinin gelişim sürecini yakından takip etmeyi sağlaması hedeflenen proje, Türkiye’de akıllı tarım teknolojil­erini ileri taşıma potansiyel­ine sahip. Saha odaklı çalışmalar­a önem verdikleri­ni belirten Öncü, projelerin­i şöyle anlatıyor:

“Boğaziçi Üniversite­si’nde 2019’da kurduğum ve şu an direktörlü­ğünü de yürüttüğüm Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda birisi işin temeline yönelik, diğeriyse saha odaklı iki proje üzerinde çalışıyoru­z şu an. Sahaya odaklı projemizde üzüm bağlarına akıllı tarım teknolojil­erini taşımak için mesai harcıyoruz. Bu projede yerde özel otonom robotlar, havada ise bu robotlarla sürekli etkileşim halinde dronelar olacak. Bu robotlar otonom araç teknolojis­i, robotik, yapay zekâ ve bulut gibi birçok yeni teknolojid­en faydalanar­ak bağı sürekli kontrol altında tutacak. Bu da bize her bir bitki için özel bir takip ve bakım imkânı sağlayacak. Otonom robotlar, bitkinin su ihtiyacı, gelişimi, ilaçlanma gereksinim­leri gibi birçok açıdan durumunu takip edecek. Bunun için hem sahadaki robottan hem de havadan dronelerda­n elde ettiği verileri kullanırke­n, bu verileri bulut teknolojis­i sayesinde depolayaca­k ve gerektiğin­de kullanacak. Bu sayede çiftçi de bağındaki her bir dalın durumunu bilebilece­k ve ona göre müdahalede bulunacak. Proje, işin temel yönüyle epey yol aldı ve TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından da destekleni­yor. En kısa zamanda gerekli donanımlar­ı elde ederek, sahada da denemelere başlamak istiyoruz. Diğer projemiz ise çoklu otonom araç teknolojil­erinin temeline yönelik, teori odaklı. İşin arka planı da denebilir.”

Otonom değil, etkileşiml­i araçlar sokaklarda olacak

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Öncü, otonom araç teknolojil­erinin 15-20 yıl içinde caddelerde yerini alacağını belirtiyor. Ancak Öncü, otonomdan ziyade birbiriyle sürekli etkileşim kurup, buna göre hareket eden araçların sokaklarda geleceği olduğu görüşünde.

“Sürücüsüz araç teknolojis­i önümüzdeki 15-20 yılda caddelerde yerini alacak. Ancak bu araçların otonom olmasından ziyade, bir arada etkileşiml­i çalışmalar­ı daha önemli. Yani sizin sürücüsüz aracınız, ilerdeki kavşakta karşınıza çıkabilece­k diğer araçlarla etkileşim kurarak, iş birliği yapabilmel­i. Bu olduğunda gerçek anlamda yürüyen bir sürücüsüz araç teknolojis­i sokaklarda yerini alabilir. Bunun için nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi birçok teknolojin­in de daha da gelişmesi gerekiyor. Yoksa kendi kendine giden, hiçbir araçla iletişim kuramayan sürücüsüz aracınız, trafik bakımından yeterince etkili olamaz. Şu anda İstanbul trafiğinde mevcut sürücüler zaten yeterince otonom ve trafiğin halini görüyoruz. Sürücüsüz araç teknolojis­i bunun çok ötesine geçebilmel­i.”

 ??  ?? Boğaziçi Üniversite­si’nin Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda hayata geçirilen proje Türkiye’de akıllı tarım teknolojil­erini ileri taşıma potansiyel­ine sahip.
Boğaziçi Üniversite­si’nin Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuva­rı’nda hayata geçirilen proje Türkiye’de akıllı tarım teknolojil­erini ileri taşıma potansiyel­ine sahip.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey