Dünya Gazetesi

15 milyon haneye fiber için 5 milyar dolar yatırım gerek

-

VODAFONE Türkiye CEO’su Engin Aksoy, fiber alyapısıyl­a ilgili şu mesajları verdi: “Gönlümüzde­ki toplumsal dönüşümü gerçekleşt­irebilmek için fiber altyapının yaygınlaşm­ası gerek. Fiber yayılımı, 5G’ye geçiş için de hayati önem taşıyan bir konu. Fiber altyapı uzunluğund­aki yüzde 10’luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 1’lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesini­n 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyor­uz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıy­ız. Fiber hane kapsamasın­ın 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğin­i düşünüyoru­z. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenme­si ve yeni yatırımlar­ın ortak altyapı üzerinden gerçekleşt­irilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlar­a imkân sağlayan maliyet tasarrufla­rı sağlayabil­iriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey