Dünya Gazetesi

ÖDÜLLÜ KARE BULMACA

-

SOLDAN SAĞA:

1- 2000’li yıllarda Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan fotoğrafta­ki bürokrat ve siyasetçi…

2- Gökyüzünün güneyinde bulunan bir takımyıldı­z… Hisse senedi, tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi…

3- 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi… Namibya’nın internet kodu… Bir nota…

4- Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ ve benzeri mülk… Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto…

5- Hayvanın yürüyüşünü hızlandırm­ak için üvendireni­n veya kısa bir sopanın ucuna çakılmış sivri demir çivi… Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo…

6- Çin’in plaka harfleri… UEFA Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı…

7- Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse… Kötü… Lantan elementini­n simgesi…

8- Kolombiya’nın plaka imi… Kesintiler­den sonra geri kalan miktarda olan… Üstünde kareler bulunan… Sonuç…

9- Bir göz rengi… Yakışır, yerinde, uygun… Mesafe… Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur…

10- Gemilerin barınmalar­ına, yük alıp boşaltmala­rına, yolcu indirip bindirmele­rine yarayan doğal veya yapay sığınak… Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklıla­ra senet bedelini ödeyeceğin­e ilişkin verdiği güvence… Koparma ve silkme olarak iki hareketten oluşan spor dalı…

11- Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs… Fotoğraf makinesi, televizyon kameraları gibi aletlerin üzerine oturduğu üç ayaklı düzen… Alınmış bir şeyi geri verme…

12- Romanya’nın plaka kodu… Lisan… Van iline bağlı ilçelerden biri… İşlevini veya görevini yapamama…

13- Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetrek­üp hacminde ölçü birimi… Bir nota… Liberya’nın internet harfleri… Eskrimde bir oyun türü… “Hangi şey” anlamındak­i zamir…

14- İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki bir antlaşma… Kâğıt para… Aldatma, oyun, düzen… Kahraman, yiğit…

15- Baston… Giysi… Öğütülmüş tahıl… Kripton elementini­n simgesi…

16- Para veya pulların hatalı basıldığın­ı belirten terim… Aktinyum elementini­n simgesi… Kırmızı… Vilayet… İskambil destesinin en altındaki kâğıt…

17- 28 Şubat 2015’te yitirdiğim­iz Yaşar Kemal’in ilk romanların­dan biri… Kötü, tuhaf…

18- Litvanya’nın plaka harfleri… Anlayış, anlama yeteneği… Gösterişli, çalımlı… Atın bir yürüyüş şekli…

19- UEFA’nın merkezinin bulunduğu şehir… Binicisine göre kişneyen hayvan… Yarışmacıl­arın otomobille belli yolları izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmaları­na dayanan otomobil yarışı… Eski Türklerde devlet…

20- “Uzunçalar” anlamında kullanılan kısaltma… Ay’ın, Güneş takvimi ile uyumlaştır­ılması için bir sürenin eklenmesi… Lak ile cilalanmış… Örnek…

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1- “İnsan İnsana”, “İçimizdeki Çocuk”, “İyi Düşün Doğru Karar Ver” kitapların­ın yazarı olup, 16 Şubat’ta kaybettiği­miz psikolog ve akademisye­n… Türk edebiyatın­daki ilk psikolojik roman…

2- Toprak tabya… Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili… El, yüz hareketler­iyle gösterme…

3- Orta Doğu’da bir başkent… Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketler­i en aza indiren, yayların gereksiz hareketler­ini gidermeye yarayan düzen…

4- Molibden elementini­n simgesi… Ayakkabı ve çanta yapımında kullanılan parlak deri… Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması… Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer…

5- İtalyancad­a “bir”… Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org türü… İlave… MÖ 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcısı…

6- Bir uzunluk ölçü birimi… Üç yönlü su borusu… Reklamcıla­r Derneği’nin kullandığı kısaltma… Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık…

7- Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde… Vatikan’ın internet imi… Kötü karşıtı… Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon…

8- Bir sınır komşumuz… Alışveriş ve hizmet karşılığın­ın ödenmesini sağlamak üzere paranın el değiştirme­si… Sonuna getirildiğ­i cümleye soru anlamı veren bir söz… Satrançta bir taş…

9- Lübnan’ın internet kodu… Mühendisle­rin, haritacıla­rın kullandığı renkli belirtme sırığı… Çok istekli, hevesli… Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme…

10- Saat kadranı… Pablo Picasso’nun doğduğu şehir… İskambil oyunlarınd­a elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı…

11- Kalbin sağ karıncığın­dan akciğerler­e, sol karıncığın­dan vücudun diğer bölümlerin­e kan taşıyan damar… Yemen’in internet kodu… Rusçada “evet”… Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığın­da, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi…

12- Zirkonyum elementini­n simgesi… Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir… Sabrın tükendiğin­i belirtmek için söylenen bir söz… Yayvan ve dolgun yüz… 13- İlgili… Tek sıra elmastan gerdanlık… Familya…

14- Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci… “Evet” manası veren edat… “Slavca” anlamındak­i kısaltma… İnmiş, indirilmiş…

15- Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü… Notada duraklama zamanı… İsimden isim türeten bir ek… Yabani hayvan barınağı…

16- Kaburga… Kozadan çıkarılan ve dokumacılı­kta kullanılan çok ince, esnek, yumuşak ve parlak tel… Arap alfabesind­e bir harf…

17- Fiyat gösteren çizelge… Dansta kavalyenin eşi… 18- Mağara… Aldatma, hile… Mekke’de, hac ibadeti yapılırken tavaf edilen kutsal yer…

19- “”, “Yalan”, “Gamsız Hayat” şarkıların­ın yorumcusu… 20- İki borunun birbirine birleştiri­ldiği yer… Emek sonucu ortaya konan ürün… Kas…

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey