Dünya Gazetesi

KARE KARALAMACA

-

Sayılar, o satırda veya sütunda karalanmas­ı gereken blokları gösterir. Birden fazla sayı varsa o satırda veya sütunda birden fazla blok vardır. Bloktaki kareler birbirine bitişik olmalıdır. Bloklar arasında en az bir tane boş hücre bulunmalıd­ır.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey