Dünya Gazetesi

SUDOKU

-

Her satır, her sütun ve 3x3’lük her kutuya, 1’den 9’a kadar rakamlar yerleştiri­lecektir. Her satır, her sütun ve 3x3’lük kutu bölümlerin­de 1’den 9’a kadar sayılar bir kez kullanılac­aktır.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey