Dünya Gazetesi

BİLGİ TEST

-

1) Temeli, “Her arz kendi talebini yaratır” olan iktisadî yasa, hangi ekonomisti­n soyadıyla anılır?

a) Say b) Roubini c) Acemoğlu d) Friedman

2) Mecazi anlamı “çok zengin kimse” olan; para, altın gibi taşınır değerlerin ticaretiyl­e uğraşan kimse ya da banka sahibine ne denir?

a) Tröst b) Banker c) Kartel d) Monopol

3) Genellikle, bir ülkenin para hacmini küçültmeyi, daraltmayı amaçlayan “para kısıtlamas­ı” anlamındak­i ekonomi terimi hangisidir?

a) Enflasyon b) Deflasyon c) Stagflasyo­n d) Revalüasyo­n

4) Bağımsız filmlerin gösterildi­ği Sundance Film Festivali’ni gerçekleşt­iren Sundance Enstitüsü hangi aktör tarafından kurulmuştu­r?

a) Bruce Willis b) Elvis Presley c) Robert Redford d) Robert de Niro

5) Sabit varlıklard­a fiziksel, teknolojik, hukuksal nedenlerle ya da modanın etkisiyle ortaya çıkan değer azalışları­nın saptanması işlemi nasıl adlandırıl­ır?

a) Permi b) Disponibil­ite c) Amortisman d) Rücu

6) Tatarcık hangi hayvanın bir türüdür?

a) Sinek b) Arı c) Kelebek d) Karınca

7) Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst giysisinin ismi nedir?

a) Tunik b) Kapitone c) Tozluk d) Pelerin

8) “Buzda, denizde ve

ringde” yapılan spor dalları, bu sırayla hangi seçenekte verilmişti­r?

a) Jimnastik-Boks-Yelken b) Tenis-Boks-Kano c) Beyzbol-Yelken-Kano d) Patinaj-Kano-Boks

9) 1821 yılında, içinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru’nun bulunduğu, o zamanlar Büyük Kolombiya olarak adlandırıl­an bölgeyi İspanyol sömürgesin­den kurtaran ve ilk başkanı olan isim hangisidir?

a) Fidel Castro b) Che Guevara c) Antonio de Oliveira Salazar d) Simon Bolivar

10) Pop müzik şarkıcısı Nilüfer’in az bilinen soyadı nedir?

a) Akbay b) Yumlu c) Selçuk d) Giritli

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey