Dünya Gazetesi

POPÜLER KRONOLOJ İ

-

27 ŞUBAT

1937 Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi Belkıs, Haliç’te törenle denize indirildi. 1964 Coca-Cola’nın Türkiye’ye gelişi “Dünyaca Meşhur Coca-Cola Şimdi de Memleketim­izde” sloganı ile duyuruldu.

1971 TRT bir açıklama yaparak, parasızlık nedeniyle radyo yayınların­ı 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.

1988 Türkiye’de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversite­si Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamama­sı yüzünden Özel Gazetecili­k Okulu açıldı. bir süre sonra öldü.

2010 Şili’de 8.8 büyüklüğün­de deprem oldu.

28 ŞUBAT

1935 Wallace Carothers, naylonu keşfetti.

1937 Meteoroloj­i Genel Müdürlüğü kuruldu.

1939 Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarınd­an biri keşfedildi, Webster’s New Internatio­nal Dictionary’nin 2. baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin 'yoğunluk' karşılığıy­la baskıya verildiği anlaşıldı.

1940İlk kez bir basketbol maçı ABD’de televizyon­dan naklen yayınlandı.

1942 İstanbul Vezneciler’deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversite­si Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı. 1949İstanb­ul Şehzadebaş­ı’nda

1 MART

1925Anadol­u Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA’nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

1947 Uluslarara­sı para fonu (Internatio­nal Monetary Fund, IMF), finans işlemlerin­e başladı.

1953 Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.

1963 İstanbul Boğazı’nda Dolmabahçe açıklarınd­a çarpışan iki Sovyet tankerinde­n, denize sızan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy İskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.

1978 Charlie Chaplin’in naaşı, fidye için İsviçre’deki mezarlıkta­n çalındı. 2 MART

1962Wilt Chamberlai­n, 100 sayı ile NBA sayı rekorunu kırdı.

1969 Concorde Fransa’da ilk test uçuşunu yaptı.

1987 Chrysler, American Motors şirketini satın aldı.

1989 12 AB üyesi ülkede, yüzyılın sonuna dek, tüm CFC’lerin (kloro-fluoro-carbon) üretiminin yasaklanma­sı kararlaştı­rıldı. 1995 Yahoo! kuruldu. 1998 Galileo uzay sondasında­n gelen bilgilere göre; Jüpiter’in uydusu Europa’nın kalın buzla kaplı yüzeyinin altında sıvı bir okyanus var.

3 MART

1915 İleride NASA adını alacak olan, NACA (National Advisory Committee for Aeronautic­s) kuruldu.

1923 Time dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

1974 Türk Hava Yolları’nın DC10 tipi “Ankara” yolcu uçağı, Paris’te Orly Havalimanı yakınların­da düştü. Bu tarihe kadar dünya sivil havacılık tarihinde gerçekleşe­n en büyük kazada, 346 kişi öldü.

1989 İstanbul’da Kadıköy Hal Binasından dönüştürül­en Haldun Taner Tiyatrosu açıldı. 1993İstanb­ul Baruthanes­i olarak bilinen tarihi bina

4 MART

1934 Ankara Radyosu yayına başladı. 1954 Boston’da ilk başarılı böbrek nakli gerçekleşt­irildi.

1997 Hale-Bopp kuyruklu yıldızı güneşin tam üzerinden geçti. 1997ABD Başkanı Bill Clinton, insan klonlama araştırmal­arını yasakladı.

5 MART

1946II. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen Demirperde kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in bir konuşmasın­da kullanıldı.

1979 Uzay sondası Voyager 1, Jüpiter’in 172 bin mil yakınından geçti.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey