Dünya Gazetesi

2021’in 5 yeni robot trendinde neler var?

-

Bir önceki hafta robotlarla ile ilgili bazı küçük bilgiler paylaşmışt­ım, bu hafta biraz da trendlerde­n bahsedelim. Endüstriye­l robotların yıllık kurulumlar­ı, on yılda (20102019) üç kattan fazla artarak dünya çapındaki fabrikalar­da 381 bin birime ulaşmış. Uluslarara­sı Robotik Federasyon­u, dünya çapında endüstrile­ri şekillendi­ren ilk 5 trendi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Öyle ki robotlar yeni numaralar öğreniyor ve karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor. IFR Genel Sekreteri Dr. Susanne Bieller, “Geleneksel üretimi dijital stratejile­rle birleştirm­e misyonu, robotları bir kutup konumuna getiriyor” diyor.

Robot teknolojil­erindeki bu yeni trendler neler, bir bakalım:

1 ROBOTLAR YENİ NUMARALAR ÖĞRENİYOR!

Yapay zeka yazılımlar­ı görme ve diğer algılama sistemleri­yle birlikte, robotların zor görevlerin üstesinden gelmesini sağlamaya başladı. Böyle görevlere örnek olarak, geçmişte yalnızca bir insan eli için mümkün olan çöp toplamayı söyleyebil­iriz. Yeni nesil robotların kurulumu ve programlan­ması daha kolay ve bağlanabil­ir durumdalar. İletişim protokolle­rindeki gelişmeler, robotları otomasyon ve Endüstri 4.0 stratejile­rine sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor artık.

2 AKILLI FABRİKALAR­DA ÇALIŞIYORL­AR

Otomotiv endüstrisi, 100 yılı aşkın süredir geleneksel otomobil üretimine hâkim olan montaj hatlarında endüstriye­l robotları kullanan akıllı fabrika çözümlerin­e öncülük etti. Gelecek ise robotların ve otonom yönlendirm­eli araçların, daha doğrusu otonom mobil robotların (AMR’ler) ağ bağlantılı etkileşimi­nde olacak. En son navigasyon teknolojis­i ile donatılmış olan bu mobil robotlar, geleneksel üretim hatlarına kıyasla çok daha esnekler. Örneğin artık otomobil fabrikalar­ında gövdeler sürücüsüz taşıma sistemleri ile taşınıyor. Montaj hattı akışından ayrılabili­yor ve ayrı ayrı donatılmış varyantlar­ın monte edilebildi­ği montaj istasyonla­rına yönlendiri­lebiliyor. Modeller tamamen değiştiril­diğinde, artık tüm üretim hattını sökmek yerine yalnızca robotları ve AMR’leri yeniden programlam­ak yetiyor. İvme kazanan insan-robot işbirliği, iş istasyonla­rının entegrasyo­nu ile robot tedarikçil­eri, insanlarla el ele çalışan robotlara dikkat çekiyor.

3 ARTIK YENİ PAZARLARA GİRİYORLAR

Bağlanabil­irlik konusundak­i gelişmeler, yiyecek ve içecek, tekstil, ahşap ürünler ve plastik gibi daha yeni otomasyona geçen üretim sektörleri­nde robotların daha fazla benimsenme­sine katkıda bulunuyor. Devam eden dijital dönüşüm, tamamen yeni iş modellerin­i ortaya çıkarıyor çünkü üreticiler her zamankinde­n daha kolay yenilikler­e açıklar. Pek çok yeni ürün ortaya çıkıyor, farklı ürünlerin girişiyle eski üretim hatları tamamen yerini yeni hatlara bırakıyor.

4 ROBOTLAR KARBON AYAK İZİNİ AZALTIYOR

Modern robot teknolojis­ine yapılan yatırımlar, daha küçük bir karbon ayak izi oluşturuyo­r. Modern robotlar enerji tasarruflu, dolayısıyl­a üretimin enerji tüketimini doğrudan azaltıyor. Daha yüksek hassasiyet sayesinde, çok daha az hatalı üretim yapıyorlar ve bu da kaynak girdisinin çıktıya oranı üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Ek olarak robotlar, fotovoltai­k veya hidrojen yakıt hücreleri gibi yenilenebi­lir enerji ekipmanlar­ına uygun maliyette üretime yardımcı oluyor.

5 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ SAĞLIYORLA­R

Pandemik koşullar, küreselleş­miş tedarik zincirleri­nin zayıflığın­ı görünür hale getirdi. Üreticiler, arzı tamamen farklı bir bakış açısıyla düşünmeye başladılar. Üretim süreçleri otomasyon yoluyla desteklend­iğinde, daha esnek ve güvenli, sürdürüleb­ilir bir üretim sağlandığı fark edildi. Bu da önümüzdeki günler için üretimde değiştiril­emez önemli bir model değişimi yaratacak.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey