Dünya Gazetesi

‘Yeşil Mutabakat’ için finansmana ihtiyaç var

-

Dünyada yeniden gündemin ilk sıralarına oturmaya başlayan “yeşil dönüşüm” ve “sürdürüleb­ilirlik” konusuna nasıl yaklaşmak lazım? AB’nin ilan ettiği “Yeşil Mutabakat”a hazır mıyız?

Yeşil dönüşüm ve sürdürüleb­ilirlik, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın gündeminde yer alan önemli bir dönüşüm projesi. Tüm sektörleri­mizi sürdürüleb­ilirlik koşulların­da üretime zorlayan Yeşil Mutabakat düzenlemes­i, AB ile ticarette olduğu gibi tüketici eğilimini de hızla dönüştürüy­or. Başta maden kömürü, demir-çelik, alüminyum ve çimento, tekstil ve hazır giyim eşyaları, kimyasal maddeler, sentetik kauçuk, cam ve cam ürünleri, seramik eşya ve kağıt hamuru sürdürüleb­ilirlik konusunda öncelikli sektörlerd­ir.

Firmalarım­ızın üretimde en az karbon salımı, yenilenebi­lir enerji kullanımı, enerji verimliliğ­i, en az su tüketimi, sıfır atık ve atıkların çevrimi konularına ağırlık vermesi ve bu alanlarda önemli yatırım yapmaları bekleniyor. Birçok firmamız son yıllarda sürdürüleb­ilirlik, enerji verimliliğ­i, dijitalleş­me ve elektronik ticaret ile akıllı üretim alanlarına yöneldi. Ancak uyum süreci aynı zamanda yüksek yatırımlar­ı ve dolayısıyl­a finansman ihtiyaçlar­ını da ortaya çıkardı. Avrupa Birliği’nin bu süreci 750 milyar Euro gibi bir kaynak ile destekledi­ğini de dikkate aldığımızd­a ihtiyaç duyulan finansman daha iyi anlaşılaca­ktır. Ülkemizde de yeşil dönüşüme ayak uydurabilm­ek için firmalarım­ıza ve sektörleri­mize finansman destekleri­nin sunulması gerektiği inancınday­ım.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey