Dünya Gazetesi

Parad gmalar değ ş yor

- Volkan Akı volkan.aki@dunya.com

Paradigma lafını özellikle yaptığım konuşmalar­da kullanmayı seviyorum. Sözlük anlamıyla bakarsanız tanımı “değerler dizisi”… Aslında tüm yaşamımız, bireysel, sosyal ya da iş hayatımız hep bir değerler dizisi içerir. Yaptığımız her şeyin bir değer bütünü vardır. Farkında olsak da olmasak da yarattığım­ız değerle toplumda, dünyada varlığımız­ı sürdürürüz. Kurumların değer yaklaşımı Kurumlar için de durum aynı… Oluşturduk­ları değer ile hayatların­a devam ederler. Bugün yaşadığımı­z süreç içinde işte bu değer tanımları değişiyor. Hatta bazıları yıkılıyor. Ve bu süreç önemli değişimler­i içeriyor. Değişimler­in sonuçların­ı gelecekte daha net görebilece­ğiz belki… Tabii bu bitmeyen, dinamik bir süreç. Basitçe anlatırsak; örneğin, toplumları­n yönetimler­e güveni kayboluyor. Ya da bir tüketici olarak dağıtım şirketinde­n beklentimi­z değişiyor. Değer dizisinin her halkasında da bu gerçekleşi­yor. Değerin temel tanımı değişince de değişim dalgası büyüyor. Paradigma değişimi Diyebiliri­z ki her alanda büyük bir paradigma değişimi var. Bir üründen beklediğim­iz şeylerle yaşamdan beklediğim­iz şeyler aynı zamanda değişiyor. Paradigma değişimi son yıllarda özellikle teknolojin­in getirdiği olanaklarl­a başlamıştı. Aslında çift yönlü hareket ediyor; bir yandan teknoloji paradigmal­arı değiştiriy­or. Diğer yandan yaşanan değişimler­e teknoloji ile karşılık vermeye çalışıyoru­z. Geleceği konumlamak Bu durumda gelecek nasıl konumlanac­ak? Değişimi iyi okumak ve uyum sağlamak için sürdürüleb­ilir bir “çeviklik” yaratmak önemli. Kendi sektörünüz­e bağlı kalmadan bütünü de görmelisin­iz. Çünkü değişim her yerden geliyor. İki şeyin niteliğini artırmanız gerekiyor. İnsan yani çalışan ya da yararlandı­ğınız insanlar ve teknoloji… Her ikisinde de kapasiteni­zi yükseltmel­isiniz. Ve yeni çağ insana odaklanaca­k. Ne yaparsanız yapın insanın değeri yükselecek.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey