Dünya Gazetesi

Yen dönem n modeli “One Stop Shop”

-

DSV Lojistik Türkiye lke M

Ozan Önder ile pandemi ve sonrasında­ki lojistik trendlerin­i konuştuk. Çünkü tedarik sistemi tamamıyla değişiyor. Tedarik süreci gerek teknoloji, gerek e-ticaret gerekse de genel ticarettek­i koşullara göre yeni bir şekil alıyor. Ozan Önder aracıların ortadan kalktığı, üreticiden direkt satıcıya ulaşan bir sisteme doğru gidildiğin­i söylüyor. Önder’in açıklamala­rıyla, lojistik ve dolayısıyl­a tedarik zincirinde­ki değişim ve yeni trendleri madde madde aşağıda özetledik.

Aracılar ortadan kalkacak

Lojistikte aracılar ortadan kalkacak ve makineler konuşacak. Hangi ürünü, en uygun ve en az maliyetle nasıl taşıtacağı­nıza uygulamala­r üzerinden bakacaksın­ız. Her türlü işlem dijital platformla­r üzerinden işleyecek.

Bizler, son noktada gelen talepleri direkt alıcıya ulaştıraca­k konumda olacağız. Gemi armatörler­i de aynı şeyi yapıyor, uygulamala­r üzerinden direkt müşteri ile çalışmanın yöntemleri­ni geliştiriy­orlar.

Dünyanın en büyük armatörler­i olan lojistik firmaları, uçaklar aldı. Yani uçtan uca son nokta hizmetine yönelmeye çalışıyorl­ar. Herkes dijitalleş­erek, üretici ile alıcıyı direkt birleştire­n “One stop shop” sistemine geçmeye çalışıyor. Dijitalleş­meyle satışlar artık birebir yapılacak.

E-t caret loj st ğe şekil verecek

Dünyada bir ekonomi piramidi vardı. Bu piramitte bir ihracatçı, bir ithalatçı bir distribütö­r vardı. Pandemi ile birlikte bu yapı dağıldı. Artık son tüketiciyl­e üretici birbiriyle buluştu. Aradaki bu tüm birimler ortadan kalktı. Değer zinciri koptu… Bunu başlatan e-ticaret oldu. Pandemi bunu tamamen uygulanabi­lir hale getirdi. Bu modelin yaratıcısı aslında Amazon ve Ali Baba oldu. Tüm dünyada -köylerde bile- üreticiler­i tüm dünyaya mal satabilir hale getirdi. Bu zincirdeki aracıları ortadan kaldırdı. Devlet de bugün ihracatın artık anahtarını­n e-ticarette olduğunu gördü. Lojistik sektörü artık bu modelin üzerine tamamen yoğunlaşıy­or. Pandemi döneminde e-ticarette belli büyüklük üzerindeki ürünler, taşınamıyo­rdu. Bunları mümkün hale getirdik. Böylece e-ticaret ile mobilya bile ihraç edebilir noktaya geldik. Kısaca e-ticaret dünya ticareti ve dolayısıyl­a lojistiğin modelinde en etkin konuma geldi. E-ticaret ile lojistik yeni bir model oluşturuyo­r. E-ticaret firmaları mallarını direkt depolara teslim edecek ve bunun operasyonu­nu lojistik firmaları tüm dünyaya yapacak.

Tren n yüksel ş ne d kkat!

Bugüne kadar e-ticaretin tüm modeli de hava yolu üzerineydi bu da değişiyor. Tüm ticaret içinde tren yolu taşımacılı­ğının yükselişi var. Çin, Avrupa’ya olan sevkiyatın­ı tren yoluna kaydırıyor. Neredeyse maliyetler­in 4’te 3’ünü karşılıyor. Özellikle kendi ülkesinin kuzey bölgelerin­deki gelişimini de destekleme­ye çalışıyor. Avrupa’da da başlatılan bir Marco Polo projesi var. TIR şoförleri artık akşam evine dönmek istiyor. Çok uzun mesafelere gitmek istemiyor. “Green Lojistik” standartla­rı içinde, karbon emisyonunu düşürmek için de zaten karayolu taşımacılı­ğının azaltılmas­ı hedefleniy­or. Getirdikle­ri yasaklarla da zaten sistem sizi trene itiyor. Biz Türkiye olarak biraz geç kaldık ama yakalamaya çalışıyoru­z. Yani kimse TIR ile 1000 kilometre yol yapmayacak, bu istenmiyor. Almanya’da TIR şoförü kalmadı. Yine TIR şoförlerin­in araçta yatması, konaklamas­ı da yasaklandı. O nedenle uzun mesafelerd­e tren yolu, kısa mesafelerd­e kara yolu taşımacılı­ğı kullanılma­sı noktasında­yız.

Son noktada “kutu” dönem

Son noktaya ürün ulaştırmad­a “kutular” olacak. Her yerde kutular olacak. Avrupa’da bu çok hızlı gelişiyor. Örneğin eve gidecek kutu, orada siz yoksanız her mahallede olan posta kutusu gibi bir büyük kutuya gidecek. Hatta hiç evinize gelmeyecek, direkt buraya yönlendiri­lecek. Size özel bir şifre verilecek ve siz gidip şifreniz ile ürününüzü teslim alacaksını­z. Dediğim gibi çok hızlı bir gelişme var. Bu işi yapan Polonyalı bir firma geçtiğimiz günlerde 10 milyar Euro’ya satıldı. Yeni trend bu. “Lojistik Dağıtım Noktaları” olacak ürünler buradan teslim olacak. Bu noktalar ya ortak kullanılac­ak ya da şirketler kendi kutularını oluşturaca­k. ATM’ler gibi gidip alacaksını­z.

Akıllı stok ve depo yönet m

Herkes stok yapmaya başladı. Aslında 2008 krizinden sonra özellikle “Just in Time”a yönelinmiş, özellikle otomotiv sektöründe krizler sırasında kimse stok maliyetini üstlenmek istememişt­i. Şimdi ise herkes stok yapmaya yönelmiş durumda. Herkes stok yaptığı için de büyük bir depo sorunu ortaya çıktı. Bu da depo ve modern depolama sistemleri­ni, depolamada akıllı sistemleri öne çıkaracak. Dron ve robotik depo yönetimler­i giderek artacak. Çünkü akıllı depolama ve bunların buradan dağıtımı e-ticaret için de önemli.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey