Dünya Gazetesi

1.219 ürün daha öncelikli yatırım listesine alındı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nin kapsamı genişletil­di. Öncelikli ürün listesi belirlenen 8 sektör için çağrıya çıkılıyor

- HÜSEYİN GÖKÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, yıllık ithalat tutarı 30 milyar doları bulan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın kapsamı genişliyor. Belirlenen 8 sektörde desteklene­cek ürünler arasında elektrikli oto, otonom-yarı otonom araçlar, cep telefonu, kimya, eczacılık, aşı, blok zincir teknolojil­eri gibi ürünler yer alıyor. Projede, daha önce makine sektörü için çağrıya çıkılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretim kabiliyeti­ni artırmak amacıyla başlattığı ve yıllık 30 milyar doların Türkiye’de kalmasının hedeflendi­ği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın kapsamı genişliyor. Daha önce makine sektörü için çağırıya çıkılan programda; kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereç imalatı, bilgisayar-elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve diğer sektörler olmak üzere 8 ayrı liste yayınlandı.

Türkiye’nin katma değerli üretiminin artırılmas­ı amacıyla 11’nci Kalkınma Planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesind­eki odak sektörlerd­e yerli üretimin artırılmas­ı için özel destekler verilmeye devam ediyor.

Bu amaçla ilk olarak 2019 yılında yayınlanan tebliğde makine sektörüne yönelik öncelikli ürünler belirlenmi­ş ve bunların üretimine yönelik çağrıya çıkılmıştı.

27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile de; kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereç imalatı, bilgisayar-elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve diğer sektörler olmak üzere 8 ayrı liste yayınlandı. Program kapsamında desteklene­cek ürünler arasında; elektrikli oto, otonom- yarı otonom araçlar, cep telefonu, aşı, blok zincir teknolojil­eri gibi ürünler yer alıyor.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında çıkılacak çağrılar kapsamında onaylanan yatırımlar­dan 50 milyon lira ve üzerindeki­ler Proje Bazlı Devlet Destekleri­nden yararlanac­ak. Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği, enerji tüketim harcamalar­ının yüzde 50’sine kadar 10 yıl süreyle enerji desteği, yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, hibe desteği, yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıy­a satış şartıyla sermaye katkısı sağlanacak. 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, 5 yıl istihdamı koruma şartıyla bedelsiz yatırım yeri tahsisi, kamu alım garantisi verilecek.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey