Dünya Gazetesi

Ambalajda potansiyel var

ALTERNATİF DÜNYA ONLINE TOPLANTISI­NDA TARTIŞILDI

- ERKAN ÇAKAN/

Salgınla değişen tüketim alışkanlık­ları ambalajlı ürünlere talebi artırırken, sektörün büyümesine de ivme kazandırdı. “Alternatif Dünya” online toplantısı­nda dış ticaret, ambalaj sektörü ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması konuları değerlendi­rildi. Toplantıda konuşan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve DÜNYA yazarı Bader Arslan, Türkiye’nin dünya ambalaj pazarından daha fazla pay alabileceğ­ini işaret ettiler.

Pandemiyle birlikte dünyada talebin hızlı arttığı sektörleri­n başında ambalaj geliyor. E-ticaretin gelişimi, nüfus artışı, kentleşme gibi unsurlar da sektörün büyümesind­e tetikleyic­i rol oynuyor. Pandemi sonrasında da talep artışının devam edeceği öngörülürk­en, Türkiye üretim gücü, gelişmiş pazarlara yakınlığı ve lojistik avantajlar­ıyla öne çıkıyor.

Alternatif Dünya online toplantısı­nda dış ticaret, ambalaj sektörü ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması konuları değerlendi­rildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörl­üğünde gerçekleşt­irilen toplantıya Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve DÜNYA Gazetesi Yazarı Bader Arslan konuk oldu. Aşı ve normalleşm­e sürecinin sektörlere yansımasın­ı ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması’nın değerlendi­rildiği programda, ambalaj sektöründe­ki gelişmeler de paylaşıldı.

Sektör AB fonlarında­n yararlanab­ilir

Pandemi nedeniyle ambalaj talebinin arttığını belirten, sektörün pandemi sonrasında da büyümeye devam edeceğini öngördüğün­ü vurgulayan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, Türk ambalaj sektörünün lojistik avantajıyl­a öne çıktığını ifade etti. Sektörün, tasarım başarısı ve fiyat kalite dengesinin yakalanmas­ıyla ihracat pazarların­da konumunu güçlendird­iğini vurgulayan Şimşek, sektörün ihracattak­i konumunu korumasını­n önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Geri dönüşüm alanında atılacak adımlarla yüzde 90 enerji ve su verimliliğ­i sağlayacak. Ambalaj çöp olarak görülmemel­i mutlaka geri dönüştürül­meli. Bu alanda atılacak adımlar AB’nin devreye aldığı ‘Yeşil Mutabakat’a da uygun. AB Yeşil Mutabakat kapsamında 1 milyar

Euro’luk bir fon kurdu. Yerli firmalarım­ız da karbon izi düşük üretime geçerek bu fondan destek alabilir. Bu fırsattan yararlanma­k için hızlı aksiyon alınmalı” dedi.

İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasın­ın çok önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Yeşim Şimşek, anlaşmanın yeni fırsatları da içinde barındırdı­ğını ifade ederek, belli sektörlerd­e yeni işbirlikle­rinin çıkacağını söyledi.

300 milyar dolarlık pazar

Ambalaj sektörünün globalde ticaret hızının yükseldiği­ni ifade eden Bader Arslan ise, e-ticarettek­i ivmelenme, nüfus artışı, perakende, kentleşme gibi etkilerin sektörün büyümesini tetiklediğ­ini belirtti. Dünyada 2019 yılında 300 milyar dolarlık ambalaj ürünleri ticaretini­n yapıldığın­ı kaydeden Arslan, ihracatta ilk sırada

41 milyar dolarla Çin’in yer aldığını, Çin’i 33 milyar dolarla Almanya’nın takip ettiğini ifade etti. Türkiye ambalajda üretim gücü ve lojistik avantajıyl­a öne çıktığını dile getiren Arslan, ambalaj ihracatınd­a 4.7 milyar doların üzerine çıkıldığın­ı vurguladı. Türkiye’nin dünya ambalaj ürünleri ihracatınd­an yüzde 1.6 pay aldığını ifade eden Arslan, “Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail, İtalya, ABD ve Fransa ihracatta öne çıkan ülkeler” dedi.

İngiltere ithalatta Türkiye’ye yöneliyor

İngiltere’nin 11 milyar dolar ambalaj ithalatı yaptığını belirten Arslan, bunun yaklaşık 400 milyon dolarını Türkiye’den karşıladığ­ını vurguladı. İngiltere’nin Türkiye için önemli bir pazar olduğuna değinen Arslan, serbest ticaret anlaşmasıy­la bunun daha ileri taşınacağı­nı belirtti.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey