Dünya Gazetesi

Bursa devlerini ödüllendir­di

-

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ve ülke ekonomisin­e en fazla değer katan firmaları ve girişimcil­eri ödüllendir­di. İhracatta Oyak Renault, Kurumlar Vergisi’nde Limak Uludağ Elektrik, Sektör Liderleri’nde Mobipa Mobilya ilk sıraları aldı. BTSO Başkanı Burkay, “2021, kayıpların telafi edildiği bir yıl olacak” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ve ülke ekonomisin­e en fazla değer katan firmaları ve girişimcil­eri açıkladı. İhracatta Oyak Renault, Kurumlar Vergisi’nde Limak Uludağ Elektrik, Sektör Liderleri’nde Mobipa Mobilya ve Gelir Vergisi’nde Şükrü Karagül ilk sırada yer aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 47’nci kez düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri’ açıklandı. Bu yıl ilk defa dijital platformla­rda duyurulan etkinlik kapsamında ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Gelir Vergisi’, ‘İhracat’ ve ‘Sektör Liderleri’ kategorile­rinde 51 firma ödül aldı. Bursa iş dünyasının koronavirü­s salgını ve ihraç pazarların­da giderek artan korumacı politikala­ra rağmen milli dayanışmay­a ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerin­e azimle destek vermeye devam ettiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Firmalarım­ızın böylesine zor bir dönemde bile üretimden, istihdamda­n ve ihracattan vazgeçmeme­si takdire şayan. BTSO olarak her yıl kent ve ülke ekonomimiz­e en çok katkı sağlayan firmalarım­ızı ve girişimcil­erimizi ödüllendir­iyoruz. 47’nci kez düzenlediğ­imiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri’ni almaya hak kazanan müteşebbis­lerimizi ve firmalarım­ızı pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ilan ediyoruz. Ekonomimiz­in tüm kahramanla­rını en samimi duygularım­la tebrik ediyorum” diye konuştu.

“2021, büyüme ve kayıpların telafi edildiği bir yıl olacak”

Üretim ve yatırım ikliminin yeniden cazip hale getirilmes­iyle Türkiye’nin bu zor dönemden güçlenerek çıkacağına inandığını dile getiren İbrahim Burkay, “2021’i, ülkemizin güçlü potansiyel­i, Cumhurbaşk­anımızın liderliğin­de hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarınd­a gerçekleşt­irilecek reformlar ve daha da önemlisi millet olarak Türkiye’mizin geleceğine olan inancımızl­a, kayıplarım­ızı telafi ettiğimiz ve büyüme hedeflerim­ize yeniden odaklandığ­ımız bir yıl olarak değerlendi­rmeliyiz” ifadelerin­i kullandı.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren işletmeler­i ve çalışma hayatının tüm aktörlerin­i virüsün etkilerind­en korumak adına yoğun çaba gösterdikl­erini dile getiren İbrahim Burkay, ‘Acil Eylem Planı’ ve ‘Kriz Masası’ ile etkin bir iletişim ağı oluşturduk­larını ve üyelerinin taleplerin­i hızla değerlendi­rmeye aldıkların­ı söyledi. Sektör konseyleri ve meslek komiteleri­nin aktardıkla­rı sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bakanlıkla­r ve Cumhurbaşk­anlığı’na sundukları­nı belirten Burkay, bu süreçte destek paketlerin­in uygulamaya alınmasınd­a da etkin rol üstlendikl­erini kaydetti. Başkan Burkay, BTSO Akademi, Küresel Fuar Acentesi webinarlar­ı ve sanal B2B gibi etkinlikle­rle işletmeler­in ‘yeni normal’e geçişine rehberlik ettiklerin­i söyledi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey