Dünya Gazetesi

Muhasebe Haftası kutlanıyor

-

Muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerin­e tanıtılmas­ı, ülke ekonomisin­e ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalı­ğın arttırılma­sı amacıyla 1-7 Mart, ‘Muhasebe Haftası’ olarak kutlanıyor. 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasası’na istinaden, 114 bin serbest muhasebeci mali müşavir ve 4 bin 800 yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet gösteriyor. 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet veriyor.TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayımladığ­ı mesajda, “Hayatımızı­n her alanını etkileyen pandemi dolayısı ile Muhasebe Haftamız’ı sınırlı bir organizasy­onla kutluyoruz. COVID-19 süreci mali müşavirlik mesleğinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu net bir şekilde gösterdi. Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır” dedi.

Pandemide önem daha iyi anlaşıldı

Genel Başkan Kartaloğlu, “Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, kurumsalla­şma sürecini tamamlayar­ak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilme­z bir kurumu olduğunu vurgulayar­ak, “Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetleri­n ne kadar hayati öneme haiz olduğu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Mali müşavirler pandeminin zor şartlarınd­a, görevi başında işletmeler­imize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşl­arımız aramızdan ayrıldı” diye konuştu.

 ??  ?? Emre Kartaloğlu, "Hayatımızı­n her alanını etkileyen pandemi dolayısı ile Muhasebe Haftamız'ı sınırlı bir organizasy­onla kutluyoruz" dedi.
Emre Kartaloğlu, "Hayatımızı­n her alanını etkileyen pandemi dolayısı ile Muhasebe Haftamız'ı sınırlı bir organizasy­onla kutluyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey