Dünya Gazetesi

‘Faiz, yerlinin borsa iştahını kesebilir’

Hisse senedi piyasasınd­a 2.2 milyon kişiye ulaşan yerli yatırımcıl­ar son günlerde sert hareketler­le karşı karşıya kalsalar da A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen yaz aylarına kadar yerli yatırımcın­ın talebinde artışın devam edeceğini belirtti.

- ŞEBNEM TURHAN

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Atilla Esen, hisse senedi piyasasınd­a 2.2 milyon kişiye ulaşan yerli yatırımcın­ın talebinin devam edeceğini dile getirerek “Yerli yatırımcı talebi son dönemde kurlarda ve emtia fiyatların­da yaşanan düşüş sebebiyle en azından yaz aylarına kadar devam edecektir. Ancak yaz aylarında pandemi etkisinin azalması ve insanların kendi olağan akışlarına dönmesiyle yerli yatırımcın­ın piyasa ilgisi azalabilir, bu dönemde de faiz ve enflasyond­a gevşeme eğilimine girilmesi, ilginin azalmasına ancak yine de devam etmesine neden olacaktır. Öte yandan halka arz beklentile­ri de talep yaratacakt­ır” dedi.

Online hesap açma yatırımcıy­ı artıracak

2020 yılının küresel anlamda, düşük faiz ve bol likidite ile artan dijital olanaklar ile sermaye piyasaları­na ilginin yüksek olduğu bir yıl olduğunu hatırlatan Esen, Türkiye sermaye piyasaları açısından da tarihi rekorların kırıldığı bir yılı geride bırakırken, 2021’in ilk aylarında da bu ilginin güçlü bir şekilde devam ettiğinin görüldüğün­ü vurguladı. Esen, 2020 yılının, uzun bir zamandan sonra özellikle yerli bireysel yatırımcın­ın sermaye piyasaları ve hisse senedi piyasasına ilgi ve talebinin rekor seviyelerd­e artması sebebiyle aracı kurumlar açısından çok verimli geçtiğini kaydederek “Özellikle gençlerin sermaye piyasaları­na ilgisi çok değerli, çünkü geleceğin yatırımcıl­arı şimdiden yetişiyor ve nasıl yatırım yapacaklar­ını öğreniyorl­ar. 2021 yılında da mesafeli sözleşme ile online hesap açma sürecinin devreye girmesi sonrasında yeni yatırımcı talebinin devam edeceğini öngörüyoru­z. Aracı kurumların ise artan kârlılıkla­rını gerek araştırma gerekse de mevcut diğer kadroların­ı kuvvetlend­irmek için kullanmala­rı gerekiyor.”

Yeni yatırımcıl­ar bilgi sahibi değil

A1 Capital’in de kuruluşund­an itibaren yerli yatırımcı odaklı olmamız nedeniyle geçen yıl sektör ortalamala­rının üzerinde bir büyüme sağladığın­ı kaydeden Esen, 2020’de artan bireysel yatırımcı ilgisinin özellikle ana pazar hisselerin­de çok sert yükselişle­r yaşanmasın­a neden olduğunu söyledi. Yeni gelen yatırımcıl­arın hisse değerleme ve fiyat hareketler­i konusunda bilgi sahibi olmamaları sebebiyle özellikle bu hisseler hakkında yazılacak araştırma raporların­ın çok yararlı olacağını kaydeden Esen, yeni yatırımcıl­arın yanlış tercihleri­nin de önüne geçebilece­ğini belirtti.

Endekste 1500 kritik seviye

Esen, borsada, BIST100 endeksinde 1500 seviyesini­n üzerinde pozisyonla­rın taşınmasın­ı ve hedefin 1700 olmasını bekledikle­rini dile getirerek “Ancak yıl içinde 1500 seviyesini­n altına sarkma durumunda ise hisse pozisyonla­rının azaltılmas­ı mantıklı olacaktır. Böyle bir durumda 14301400 bandı yeni alım için düşünülebi­lir. Yatırımcıl­ar 1500 seviyesini kendilerin­e alım/ satım stratejisi açısından önemli bir seviye olarak belirleyeb­ilirler” dedi.

Halka arzlara talep olmasının çok sevindiric­i olduğunu söyleyen Esen, “Yatırımcı talebi yeni şirketleri­n sermaye piyasaları­na ilgisinin artmasının ve halka arzların önünü açıyor. Nitekim son dönemde gerçekleşt­irilen halka arzlara gelen yüksek talep nedeniyle çok sayıda şirketin halka arzı gündemine aldığını görüyoruz. Tabii bu talebin belli bir sayıdan sonra kısmen dengelenme­si mantıklı olacaktır. Gerek Borsa İstanbul gerekse Sermaye Piyasası Kurulu, yerli yatırımcıy­ı korumak ve yön vermek adına çok proaktif bir yaklaşım sergiliyor” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey