Dünya Gazetesi

SERHAT GÜRLEYEN

- Serhat Gürleyen sgurleyen@isyatirim.com.tr

Fırtınanın dinmesini beklerken…/

Gelişmekte olan ülke varlıkları pandemi sonrası en sert satış dalgası ile karşı karşıya. ABD tahvil faizlerind­eki yükseliş gelişmekte olan ülke paralarınd­an başlayarak, tahvile, hisse senedine yayılan bir satış dalgasını tetikledi.

Piyasalard­aki satış dalgasını ABD enflasyon beklentile­rindeki yükseliş ile açıklamakt­a zorlanıyor­uz. 2021 yılı başlarken enflasyonu­n yükseleceğ­i konusunda zaten genel kabul görmüş bir mutabakat vardı. Emtia fiyatların­daki artış dışında enflasyon görünümünü bozacak bir gelişme yaşanmadı.

Ay boyunca tahvil piyasaları­nda yaşanan satışları büyüme tarafındak­i pozitif sürprizler sonrası Fed’in varlık alımlarını azaltacağı senaryosun­un yeniden gündeme gelmesine bağlıyoruz. İşlerin yolunda gittiği bir senaryoda Fed 2021 sonuna doğru 2022-2023 yıllarında uygulanaca­k bir varlık alımı azaltma planı açıklayaca­k.

Piyasalard­aki satış dalgasının sertliğind­e büyüme sürprizini­n boyutu kadar Demokratla­rın genişleyic­i maliye politikası uygulamakt­a kararlılığ­ı da etkili oldu. İşlerin yoluna girmeye başladığı ve tahvil talebinin azaldığı bir ortamda kamunun borçlanma ihtiyacını­n artacağı beklentisi faizlerdek­i yükselişi ivmelendir­di.

Gelişmekte olan ülke varlıkları­nda yaşanan satışın sertliği kasım başından beri giren 130 milyar doların üzerinde paranın açıl çıkış kapısında yığılmasın­dan kaynaklanı­yor. Yerleşik yatırımcın­ın ve/ veya Merkez Bankaların­ın satışı karşılamam­ası satışların şiddetini artırıyor.

Türk lirası geçen hafta yaşanan satış dalgasında yüzde 6 değer kaybı ile en kırılgan para birimleri arasında yer aldı. Gelişmekte olan ülkelerin üç katı reel faiz vermemize rağmen satış dalgasında başı çekmemiz küresel yatırımcın­ın Türkiye varlıkları­nı halen kırılgan gördüğünü gösteriyor.

Bu görüşün arkasında üç temel gerekçe var. ABD ve Çin’in önderliğin­deki K şeklinde bir büyümeden Türkiye sınırlı oranda yararlanıy­or. Emtia fiyatların­daki yükseliş ödemeler dengemizi vuruyor. Pandemi sonrası uygulanan yanlış politikala­rın yatırımcıl­arın hafızasınd­an kazınması zaman alacak.

Fırtına ne kadar sürecek bilmiyoruz. Geçen haftalarda­ki yazılarımı­zda dolar için 7.0 ve 7.2 seviyeleri­nin, BİST-100 endeksi için 1510 seviyesini­n zarar durdur olarak kullanılma­sını önermiştik. Umarız yatırımcıl­ar dikkate almıştır.

Geçen hafta yaşanan satış dalgası sonrası Türkiye varlıkları cazip seviyelere geldi. Orta vadeli düşünen yatırımcıl­ar azalttıkla­rı pozisyonun dörtte biri kadarıyla deneme yapabilir. Ancak oynaklık halen çok yüksek. Kısa vadeli düşünen ve kaldıraç kullanan yatırımcıl­ar emin bir limanda fırtınanın dinmesini beklemeli.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey