Dünya Gazetesi

Bugün

-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı Devlet ve İl Yolları Envanteri’ni yayınlayac­ak. TÜİK IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2020 Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini paylaşacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 dönemi İşsizlik Sigortası Hakeden Sayısını açıklayaca­k. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2021 Merkezi Yönetim; Faaliyet Tablosu, Nakit Kaynak ve Kullanımla­rı Tablosunu yayınlayac­ak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey