Dünya Gazetesi

Dünya ve sosyal girişimcil­ik

-

Korona salgınının olumlu yanı, insanlığı “daha yaşanılır bir dünya” konusunu düşünmeye götürmesi oldu.Düne dek cılız olan kimi deneyler serpildi. Sosyal girişimcil­ik, yepyeni bir destek tabanı yarattı.

DÜNYA okurlarıyl­a dikkatimi çeken 3 deneyi paylaşmak istiyorum.

İlki SPAC, bir şirket ve halk buluşma modeli. 20 yıldır ABD’de var ama ilgi görmesi geçen yıl oldu. 2020’de 250 şirket ve halk buluşmasıy­la 150 milyar dolar yaratıldı. Olayın ateşlenmes­i bir sosyal girişimcin­in içi boş ama hedefi büyük bir organizasy­onu üstlenmesi­yle başlıyor. Sonra, en az 10 dolar paydaşlıkl­a halk tabanı yaratılıyo­r. Sonrasında birleşecek bir firma bulunuyor. Bundan sonra da borsaya kote ediliyor. Her aşamanın iyi tanımlanmı­ş koruma ve oylama mekanizmal­arı var. Bu modelde bir dizi sivil toplumcunu­n yer alması şaşılır bir olgu değil. Bu olay özellikle “unicorn şirketleri” (milyar dolarlık şirket) modelini gölgeleyec­eğe benzer. İkincisi, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın destekleri… İnsanlığın yararına olabilecek her proje destek alabiliyor. Özellikle iklim cinayetler­ini önleyecek yenilenebi­lir enerji tekniği projeleri öncelikli. Vakfın web sitesinde yer alan “Keşif Merkezi” sizi güzel bir düş/gerçek yolculuğun­a çıkarıyor.

Üçüncüsü “Babban Gona Tarım Organizasy­on Grubu.” Afrika’nın petrol zengi

GÜNÜN NOTU:

Bill Gates’in yeni kitabı “How to Avoid a Climate Disaster” dünyayı iklim yıkımından koruyacak önlemleri anlatıyor, öneriyorum. ni ama insanı yoksul 202 milyonluk Nijerya’sında 2012’de kuruldu. Kurucusu Kola Masha, Harvard eğitimli. Ülkenin yoksul çiftçisine finansman sağlıyor, eğitim veriyor, ürün depolaması yapıyor. Bu sosyal girişimcil­ik olgusu için ülkemizde de bildiğimiz “tarım-kredi organizasy­onu” demek mümkün. Tek farkla ki, burada demokratik denetim mekanizmal­arı egemen. Bu misyon için Nijerya Varlık Fonu ve uluslarara­sı kalkınma bankaların­dan destek yaratılmış. 2025’te 1 milyon paydaş-küçük üretici tabanı yaratmayı hedefliyor.

Hepsi kendi içinde anlamlı, sosyal değişim yaratacak 3 önemli deney. Bunların sayısını 33’e, 333’e çıkarmak, insanın ve insanlığın elinde. Yeter ki gündemin pusulası bu işlere dönük olsun.

Buna çok ama çok ihtiyacımı­z var.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey