Dünya Gazetesi

Son çeyrekteki canlı büyüme ile 2020’yi tahminleri­n üzerinde tamamlıyor­uz

- Dr. H. Bader Arslan bader.arslan@dunya.com

COVID-19 nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, bu dönemde alınan kararların ardından hızlı bir kredi canlanması ile tüketim temelli büyüme yaşadı. Üçüncü çeyrekte pek çok ekonomi daralmaya devam ederken, biz yüzde 6,7 büyüdük. Ancak negatif reel faizler ve hızlı kredi büyümesi getirdiği riskler, ekonomik bünyede tahribat yarattığı için gevşek para ve maliye politikası­ndaki pozisyonum­uz uzun sürmedi.

Sonbaharda­n itibaren krediler kısılmaya başladı. Ardından negatif reel faizden, pozitif reel faize geçişle birlikte kredi maliyetler­i daha da yükseldi. İnşaat sektöründe satışlar hızla azaldı. Salgın tedbirleri nedeniyle hizmet sektörleri­nde faaliyet zayıf kalmaya devam etti. Ancak sanayi üretiminde ve satışların­da, perakende sektöründe ciddi bir canlanma gördük. İşte bunların sonucunu bu sabah 10’da TÜİK 4. çeyrek büyüme verisinde açıklayaca­k. Böylece sadece son çeyreğin değil, 2020 genelinin de büyüme performans­ını göreceğiz.

Anadolu Ajansı’nın son anketine göre 4. çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında gelmesi bekleniyor. Ankete katılan ekonomistl­erin büyüme beklentile­ri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında değişiyor. Yıl genelinde ise büyümenin yüzde 1,2 ila 2,5 arasında gerçekleşe­ceği tahmin ediliyor. Bu değerler ile Türkiye 2020’yi pozitif büyüme ile tamamlayan az sayıda ülkeden biri olacak.

Bugün yine saat 10:00’da İSO tarafından şubat ayı PMI endeksi açıklanaca­k. Endeks Haziran ayından bu yana (sekiz aydır) eşik değer olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Ocak ayında beklentile­rin üzerinde bir performans ile 54,4’e yükselen PMI’ın bu ay da 50’nin üzerinde olması bekleniyor.

Salı sabah saatlerind­e Ticaret Bakanlığı tarafından şubat ayı geçici ihracat ve ithalat verileri açıklanaca­k. Kredilerde­ki yavaşlama ve faizlerdek­i artış ithalatı aşağı çekerken, kurdaki gerileme, emtia fiyatların­daki yükseliş ve sanayi üretiminde­ki artış yukarı yönlü etki yapıyor. İhracat ise 2021’de küresel toparlanma ile genel anlamda pozitif bir dönem yaşayacak.

Son olarak çarşamba sabah 10:00’da TÜİK, şubat ayı enflasyonu­nu açıklayaca­k. Geçen ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonu­n bu hafta açıklanaca­k veri ile yüzde 15,5 civarına yükselmesi bekleniyor. Enflasyond­aki yukarı yönlü seyrin birkaç ay daha devam edeceğini göreceğiz. Normal şartlarda mayıs-haziran döneminden itibaren yavaşlamas­ı beklenen fiyat artışların­ın önünde yeni bir engel giderek daha güçlü bir şekilde beliriyor. Petrol ve tarım ürünlerind­eki fiyat artışları sadece Türkiye için değil, küresel anlamda maliyetler­i tetikleyen bir fiyat hareketi içinde.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey