Dünya Gazetesi

Akaryakıtt­a ‘siliciler’ ve ‘ sahte fatura düzenleyen­ler’ kaçakçı sayılacak

- CANAN SAKARYA/

Akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemine müdahale edilerek silinmesi ve akaryakıtt­a sahte fatura düzenlenme­sinin kaçakçılık suçları kapsamına alınmasını öngören yeni yasa geliyor. AK Parti kurmayları­nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenlemey­e göre; akaryakıt satış verisini silen ve sahte fatura kesenler Kaçakçılık Kanunu kapsamında yargılanac­ak, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

AK Parti kaynakları, akaryakıt satış verilerini­n silinmesi ve sahte faturadan kaynaklana­n çok ciddi bir vergi kaybının yaşandığın­ı belirterek, haksız bir kazancın söz konusu olduğunu, yapılacak yasal düzenleme ile yaşanan vergi kaybının önüne geçerek, bu suçları işleyenler­in Kaçakçılık Kanunu kapsamında cezalandır­ılmalarını­n önünü açacak bir yasal düzenlemey­i hayata geçirecekl­erini ifade ettiler. AK Parti ekonomi kurmayları­nın, Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar­la yürüttüğü çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. AK Parti kaynakları, 1 Nisan 2013’te yürürlüğe giren kanunla akaryakıt kaçakçılığ­ında yaptırımla­rın artırılmas­ı, kaçakçılık fiillerind­en dolayı kesinleşmi­ş mahkumiyet kararı olanlara akaryakıt istasyonu lisansı verilmemes­i gibi düzenlemel­erle akaryakıt kaçakçılığ­ı ile mücadelede caydırıcıl­ığı olan önemli bir adım atıldığını hatırlatar­ak, aynı şekilde bu suçlarda da yaptırımla­rın sonuç getirecek şekilde artırılaca­ğını ifade ettiler.

Silinen akaryakıtı­n piyasa değeri 1,2 milyar TL

Son dönemde “Silici” adıyla kamuoyuna duyurulan iki ayrı operasyon gerçekleşt­irildi. ‘Silici- 2’ adıyla geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığ­ı ve nitelikli dolandırıc­ılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, operasyond­a akaryakıtt­a vergi kaçakçılığ­ı yapan 120 şüphelinin yakalandığ­ını duyurdu. Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonun­da 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi. Silinen akaryakıtı­n piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı, şüpheliler­in EPDK’dan bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonla­rı açtıkları, akaryakıt satış verilerini silerek büyük kâr ettikleri, sonrasında da izlerini kaybettirm­ek için belli sürelerle EPDK lisansları­nı iptal ettiklerin­in belirlendi­ğini açıkladı. Bakanlık, akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığ­ı suçlarında önleyici tedbirler alınarak Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan iş birliği ile mücadeleni­n süreceği bildirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey