Dünya Gazetesi

Hiç borç almasak ödememizi yapabilir miyiz?

-

Hakan

Özyıldız’ın oluşturduğ­u bir diğer tabloyu yorumlamay­a teorik bir durumun gerçekleşt­iği varsayımıy­la başlayalım:

“2021 yılında hiç dış borç almasak, elimizdeki döviz kamunun borcunun ödemeye yeter mi?”

Dedim ya bu teorik bir durum. Mutlaka borç alınacaktı­r; şöyle ya da böyle...

2021 yılında kamu ve Merkez Bankası toplam 63 milyar dolar borç ödeyecek.

Peki eldeki döviz ne kadar? Görünürde 93 milyar dolar rezerv var. Ama bundan 56 milyar dolarlık swap yükümlülüğ­ünü düştük mü kalan döviz 37 milyar.

Kamunun ödemesi 63, eldeki döviz 37 milyar; adeta bozdur bozdur harca! Ne olacak bu 26 milyar dolarlık açık!

Daha özel sektörün 126 milyar ödemesi var, o orada duruyor.

Elbette kamu da, özel sektör de borç bulacak, başka çare yok. Ama tablo böyleyken, biz mızrağı çuvala sokup sakladığım­ızı zannederke­n, bu verileri dünya alem bilmiyor olabilir mi! Bu koşullarda bize öyle yüzde 2 ile yüzde 3 ile borç v erirler mi!

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey