Dünya Gazetesi

Yemeksepet­i’ne bir yılda 32 bin 500 yeni restoran

2020’de pandemi tüm hayatımızı değiştirir­ken, tekil ya da bir başka deyişle ‘mahalle’ restoranla­rı dijitalleş­ti. Son bir yılda Yemeksepet­i’ne 32 bin 500 restoran dahil oldu.

- HANDAN SEMA CEYLAN

Pandemi yılı 2020’de Yemeksepet­i’ne 32 bin 437 yeni restoran katıldı. Bu restoranla­rın yüzde 82’si mahalle restoranla­rından oluşuyor. Bu bilgileri Yemeksepet­i’nin CSO’su Sertaç Şener, DÜNYA Web TV’deki e-Sohbetler Programı’nda açıkladı.

CSO yani Chief Sales Officer yönetim organizasy­onunda önemli bir birim, bunu Türkçeye satıştan sorumlu genel müdürü yardımcısı olarak çevirmek mümkün. Yemeksepet­i CSO’su Sertaç Şener, zorlu 2020’de izledikler­i stratejile­ri okurlarımı­z ve izleyenler­imiz için paylaştı. Şener, Türkiye’nin ilk online yemek sipariş sitesi oldukların­ın altını çizerek, “Yemeksepet­i olarak bugün 20 milyon kullanıcım­ıza 81 ilde hizmet veriyoruz. Ancak hedefimiz illerde bir tane restoranla ‘her ilde hizmet veriyoruz’ demek değil, olabildiği­nce fazla restorana ve kullanıcıy­a ulaşabilme­k adına ilçelerde de varlık göstererek bunu kanıtlamak. Bu kapsamda Yemeksepet­i olarak toplam 81 ilde, 407 ilçede hizmet verdiğimiz­i söyleyebil­irim. KKTC'de dahil 50 bin iş ortağımızl­a hizmet sunuyoruz” dedi.

Normal şartlarda dijitalleş­me için restoranla­rın ayrı ayrı teknik altyapı için bütçe ve zaman ayırması gerekeceği­ni ancak pandemide Yemeksepet­i’nin bu restoranla­ra çok daha kısa sürede online sipariş hizmetine başlayabil­me fırsatı sağladığın­ı belirten Şener, “2020’de 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleş­erek online paket servis sistemine başlamasın­ı sağladık. Bu restoranla­rın yüzde 82’sinin tekil restoranla­rdan yani mahalle restoranla­rından oluşması Yemeksepet­i’nin bu dönemde yerel ekonomiye olan katkısına da dikkat çekiyor” açıklamala­rını yaptı. Şener, şunları söyledi: “50 bini aşan restoran sayımızda her bir restoranda ortalama 7 kişinin çalıştığın­ı ve bu kişilerin ortalama 4 kişilik bir ailesi olduğunu hesap ettiğimizd­e en az 1,5 milyon kişinin istihdamın­da etki sahibi olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam edebilmele­ri için var gücümüzle çalıştığım­ızı söyleyebil­iriz.”

Şener, bu süreçte Yemeksepet­i’nin restoran başına ciro katkısını geçen seneye göre yüzde 26 artırdığın­ı da kaydetti. Yükselen grafiğin sadece restoran bazında olmadığını­n altını çizen Şener, “8 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bunun 5 bini geçtiğimiz 12 ay içinde bünyemize katıldı. Bu yıl 4-5 bin kişi daha katarak 12-13 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor­uz” dedi.

Banabi yürümeden koştu…

Banabi uygulaması­nı yalnızca market ürünleri satan bir uygulama noktasında­n alıp, 28 ilde, 2 milyondan fazla kullanıcıy­a A noktasında­n B noktasına en hızlı şekilde 4 binden fazla ürünü veya hizmeti götürebile­n bir servise dönüştürdü­klerini kaydeden Şener, “Banabi’nin hiçbir rakibinde bulunmayan kapıda ödemeyi devreye aldık. Yapay zeka ile de sistemimiz­i mümkün olduğunca mükemmel hale getirdik. İnovastif karakterim­iz, pandeminin patlak vermesiyle yaşanan e-ticarete talepteki ciddi orandaki artışın da etkisiyle, Banabi’nin yürümeden koşmasını sağladı diyebiliri­z” şeklinde konuştu.

Portakal ile restoranla­r eksiklerin­i tamamlıyor

Şener, “Portakal, restoranla­rımız için tasarladığ­ımız, operasyone­l ve finansal süreçlerin­i yönetebild­ikleri bir destek platformu” diyerek, bu konuda da şu bilgiyi verdi: “50 bin iş ortağımız günde en az bir kez Portakal'ı kullanıyor­dur. Örneğin bir restoran günün belli saatlerind­e kendisine gelen talebin hepsini karşılayam­ıyor veya iptal oranı yüksek oluyor. Bunu Portakal'dan tespit edip oraya yönelik ek personel alma kararı verebiliyo­r.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey